בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
היום הלאומי לבטיחות בדרכים 5.2‎-5


ביום שני, י"ח בסיוון התשס"ד, 7 ביוני 2004, יתקיים היום הלאומי
לבטיחות בדרכים. היום הלאומי נקבע בשותפות עם הגורמים המובילים
בנושא הבטיחות בארץ ובראשם "פורום פעולה" המאגד עמותות ומתנדבים
בנושא, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משטרת ישראל ותחום זהירות
ובטיחות בדרכים במשרד החינוך התרבות והספורט.

החינוך לבטיחות בדרכים נבחר כנושא מוביל ליום זה, וכל הפעילויות יציינו
את תרומתו של החינוך למניעת תאונות דרכים ולהגברת הבטיחות של
התלמידים ושל בני משפחתם.
רעייתו של נשיא המדינה, הגב' גילה קצב, נתנה את חסותה ליום הבטיחות
בדרכים, ובשעות אחר הצהריים יוזמנו לבית הנשיא מנהלות ומנהלים
מבתי-ספר מצטיינים בפעילות בחינוך לבטיחות בדרכים.

במערכת החינוך יוקדשו ביום זה שיעורים מיוחדים לנושאי הבטיחות
בדרכים בכלל ולקראת היציאה לחופשת הקיץ בפרט.

לקראת היציאה לחופשת הקיץ חשוב ביותר להדגיש את הנושאים האלה:
האחריות האישית לשמירה על החיים בחופשת הקיץ
- 
החובה החלה על כל עוברי הדרך לשמור על החוקים ולציית לרמזורים
ולתמרורים
- 
הליכה במקומות בטוחים וחציית כבישים על פי הכללים
- 
כללי הבטיחות למשחק בטוח במקומות המתאימים
- 
גלישה על כל סוגי הגלגיליות (סקייטים, סקייט-בורד וקורקינט) רק
במקומות המורשים ועם הציוד המתאים
- 
רכיבה בטיחותית על אופניים
- 
נראות בשעות החשכה
- 
השפעת ההתנהגות של הנוסעים על הבטיחות בנסיעה והחובה להיחגר
באמצעי ריסון מתאימים בכל נסיעה
- 
מחויבות הנהגים הצעירים לנהיגה מרוסנת ואחראית ולציות לכל תקנות
התעבורה.
- 
בבתי-ספר שמתקיימים בהם מפקדי בוקר או ריכוזים בית-ספריים מומלץ

להקדיש את הריכוז ביום זה לנושאים בטיחותיים. כמו-כן מומלץ להעביר
מסרים בטיחותיים באמצעות מערכת הקריזה של העלון של בית הספר
ובהפסקות פעילות.

מומלץ לשתף את מועצת התלמידים ביזמות ובהכנות לקראת יום הבטיחות
ובהפעלות שייערכו בבתי-הספר. כמו-כן, מומלץ לשתף את מטה הבטיחות
העירוני ואת הגופים הפעילים בנושא הבטיחות בדרכים בקהילה.

חומרי הסברה והוראה אפשר למצוא בתכניות הלימודים לבטיחות בדרכים
ובאתר האינטרנט של תחום הזהירות בדרכים: www.betichut.org.il.
המנהלים מתבקשים להכין את תכנית הפעילות שתתקיים בבית-ספרם עם
פירוט לפי כיתות ונושאי לימוד ולשלוח אותה אל הממונים על הבטיחות
בדרכים במחוזות. התכניות הבית-ספריות צריכות להגיע למחוזות עד ליום
ראשון, י' בסיוון התשס"ד, .30.5.04

סיוע ופרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים על הבטיחות בדרכים במחוזות:

כתובת העבודה  מס' הטלפון 
בעבודה
הגיל  שכבת המחוז  השם 
כנפי נשרים 22, גבעת
שאול, ירושלים
 
02‎-5601483  יסודי  מנח"י  ציונה סקר 
כנפי נשרים 22, גבעת
שאול, ירושלים
 
02‎-5601484  עי"ס  מנח"י  מאיר ריפס 
כנפי נשרים 22, גבעת
שאול, ירושלים
 
02‎-5601705 
02‎-5601483
יסודי
ועי"ס
 
מחוז ירושלים  מאיר אסרף 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2, יד אליהו,
ת"א
 
03‎-6896381  יסודי
ועי"ס
 
מחוז ת"א  רחל פאר 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2, יד אליהו,
ת"א
 
03‎-6896528/9  יסודי  מחוז מרכז  פרידמן שרית
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2, יד אליהו,
ת"א
 
03‎-6896528/34  עי"ס  מחוז מרכז  יעקב נגר 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2, יד אליהו,
ת"א
 
03‎-6898835  עי"ס  המגזר 
ההתיישבותי
זיוה
מקסימוב
 
לשכת מחוז צפון,
קריית הממשלה,
 
נ"ע 17105
04‎-6500366  יסודי
ועי"ס
 
מחוז צפון  מרגלית רטר 
קריית הממשלה ע"ש
יצחק רבין, רח' פל-ים
 
15א', חיפה 33095
04‎-8632690/3  יסודי  מחוז חיפה  נגה בכרך 
קריית הממשלה ע"ש
יצחק רבין, רח' פל-ים
 
15א', חיפה 33095
04‎-8632693/1  עי"ס  מחוז חיפה  אביבה
אלעזרי
 
קריית הממשלה ע"ש יצחק
רבין, רח' פל-ים
 
15א', חיפה 33095
04‎-8632695/6  יסודי
ועי"ס
 
המגזר
הערבי
 
יוסף
אבו-מוך
קריית הממשלה, התקווה 4,
באר-שבע
 
08‎-6263327 
08‎-6263241
יסודי
ועי"ס
 
מחוז
דרום
 
שרה וייסלר 
קריית הממשלה, התקווה 4,
באר-שבע
 
08‎-6263269 
08‎-6263241
יסודי
ועי"ס
 
מחוז
דרום
 
יצחק אביגזר 
דבורה הנביאה 2, בניין לב רם,
ירושלים 91911
02‎-5602814 
02‎-5602285
יסודי
ועי"ס
 
המגזר
החרדי
 
הרב חניאל
פרבר
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/9, י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004