דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
שירות הסרטים הישראלי - סרטים לקראת חגים
ומועדים
6.1‎-5

שירות הסרטים הישראלי מציע קלטות בנושאים היסטוריה ישראלית, השואה
וירושלים. סרטים אלו יכולים לשמש כלי עזר והמחשה להעברת נושאים
הקשורים לאירועים המתקיימים בחודשים אלו.
בין הסרטים המוצעים: "ששת הימים", "אור בוהק", "מגילת העצמאות",
"הקרב על ירושלים", "המאחז בחירבת מחאז'", "בגלל המלחמה ההיא", "ילדי
היהודים", "ניפגש", "קץ הדרכים", "בדרך לטרבלינקה", "קרבנות השואה
שוברים את שתיקתם", "מכיוון היער", "ארץ חמדת אבות", "זרה בתוכנו"
"שבעת המינים", "בעקבות הר סיני" ועוד סרטים רבים אחרים.
מחיר הקלטת 45 ש"ח.


אפשר לקבל ייעוץ ולבקש קטלוג סרטים נבחרים בטל'
02‎-5601079/2.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/9, י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004