דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
המדריך "ציוד תקני בגני ילדים" 6.1‎-6

בימים אלה יצא לאור מטעם האגף לחינוך קדם יסודי המדריך "ציוד תקני
בגני ילדים".
המדריך הוכן על ידי צוות באגף לחינוך קדם-יסודי ומטרתו בניית סביבה
חינוכית מותאמת לגיל הילדים ולצורכיהם בכל מוסדות החינוך לגיל הרך.
רשימת הציוד תשמש בסיס לתכנית הצטיידות אחידה ומתאימה לכל גני
הילדים.
במדריך שני חלקים
רשימות ציוד תוך גני וחוץ גני, המחולקות על פי גיל הילדים ועומדות
בדרישת תו התקן
נספחים בנושא בטיחות ורשימות ביבליוגרפיות של ספרים לגן, לגננת
ולהורים.
 


את החוברת אפשר לרכוש בהוצאת "ספר לכול", רח' הבנאי 32, חולון,
טל' 03‎-5580111.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/9, י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004