תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
הדגשת הישגי הספורטאים הישראלים
במשחקים האולימפים והפאראלימפיים
בשיעורי החינוך הגופני
9.3‎-4

כפי שהודענו בסעיף 3.5‎-11 של חוזר "הודעות ומידע" סד/7 (א) , ועדת השרים לסמלים
ולטקסים החליטה שהנושא המרכזי ליום העצמאות התשס"ד יהיה "ישראל מצדיעה
לספורט ההישגי והעממי".

המורים לחינוך גופני בבתי הספר נדרשים לציין את חשיבותם ואת משמעותם של
המשחקים האולימפיים כמו-גם של המשחקים הפאראלימפיים.

יש לשלב בנושא גם את הישגיהם של הספורטאים הישראליים במסגרת משחקים אלה,
ובכלל זה את הישגי הספורטאים הנכים ובעלי המוגבלויות.
מידע רב בנושאים הללו נמצא בספריות של המכללות להכשרת מורים לחינוך גופני,
וכן באתר האינטרנט של הוועד האולימפי בישראל שכתובתו olympic.tapuz.co.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/9, י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004