אורחות חיים במוסדות החינוך .1

זכויות תלמידים

1.2

 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס"ו,
 התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף
 ההזנה בהתשס"ו

1.2-3


1. להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשס"ו:

החופשה המגזר מתאריך - עד תאריך (כולל) - מס' ימי
הלימוד
סוכות יהודי יום רביעי, ט"ז בתשרי
התשס"ו (19 באוקטובר 2005)
יום רביעי, כ"א בתשרי
התשס"ו (24 באוקטובר 2005)
5
חנוכה יהודי יום שלישי, כ"ו בכסלו
התשס"ו (27 בדצמבר 2005)
יום שני, ב' בטבת
התשס"ו (2 בינואר 2006)
6
פסח יהודי יום שלישי, ו' בניסן
התשס"ו (4 באפריל 2006)
יום שלישי, י"ג בניסן
התשס"ו (11 באפריל 2006)
7
חופשת החורף * ערבי יום שבת, כ"ג בכסלו
התשס"ו (24 בדצמבר 2005)
יום ראשון, ח' בטבת
התשס"ו (8 בינואר 2006)
11
חופשת החורף * דרוזי יום חמישי, כ"א בכסלו
התשס"ו (22 בדצמבר 2005)
יום ראשון, א' בטבת
התשס"ו (1 בינואר 2006)
7
חופשת האביב * ערבי יום ראשון, י"א בניסן
התשס"ו (9 באפריל 2006)
יום שלישי, כ"ז בניסן
התשס"ו (25 באפריל 2006)
13
חופשת האביב * דרוזי יום ראשון, י"א בניסן
התשס"ו (9 באפריל 2006)
יום חמישי, כ"ט בניסן
התשס"ו (27 באפריל 2006)
15
חודש יולי יהודי יום ראשון, ו' בתמוז
התשס"ו (2 ביולי 2006)
יום שני, ו' באב
התשס"ו (31 ביולי 2006)
26
ערבי ודרוזי 22
חודש יולי
חטיבות עמלניות
יהודי יום רביעי, כ"ה בסיוון
התשס"ו (21 ביוני 2006)
יום חמישי, כ"ד בתמוז
התשס"ו (20 ביולי 2006)
26
ערבי ודרוזי 22
חודש אוגוסט יהודי יום שלישי, ז' באב
התשס"ו (1 באוגוסט 2006)
יום שישי, כ"א באב
התשס"ו (15 באוגוסט 2006)
13
ערבי ודרוזי 11


____________
* ייתכנו שינויים במועדים.

2.

השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה בחופשות במסגרות החינוך המיוחד