ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 חופשות לימודים בחודש יוני ופגרת הקיץ

3.5-16


1. יום ירושלים: יום שני, כ"ח באייר התשס"ה, 6 ביוני 2005. מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
2. חג השבועות: הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ז' בסיוון התשס"ה, 14-12 ביוני 2005. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ח' בסיוון התשס"ה, 15 ביוני 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. פגרת הקיץ
  א. בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, כ"ד בסיוון התשס"ה, 1 ביולי 2005.
  ב. בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג ו-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, י"ד בסיוון התשס"ה, 21 ביוני 2005.


הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005