ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשס"ו

3.5-18


1. פתיחת שנה"ל התשס"ו, 2006-2005

שנת הלימודים התשס"ו (2006-2005) תיפתח ביום חמישי, כ"ז באב התשס"ה (1.9.05).

2.

חופשות רשמיות
  2.1 חופשת החורף

11 ימים, החל מיום חמישי, כ"א בכסלו התשס"ו (22.12.05), עד יום ראשון, א' בטבת התשס"ו (1.1.06), ועד בכלל.
  2.2 חופשת האביב (כולל פסח ונביא שועייב)

19 יום, החל מיום ראשון, י"א בניסן התשס"ו (9.4.06), עד יום חמישי, כ"ט בניסן התשס"ו (27.4.06), ועד בכלל.
  2.3 חג העצמאות

הימים רביעי וחמישי, ה'-ו' באייר התשס"ו (3-4.5.06)
  2.4 חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שבת, ד' בתמוז התשס"ו (1.7.06). בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום שלישי, כ"ד בסיוון התשס"ו (20.6.06).

3.

החגים
  3.1 החגים הדרוזיים

חג הנביא סבלאן: יום שבת, ו' באלול התשס"ה (10.9.05).

חג אלאד'חא (הקרבן): 10 ימים, מיום שישי, ו' בטבת, עד יום ראשון, ט"ו בטבת התשס"ו (6-15.1.06).

חג הנביא אלח'דר: 3 ימים, מיום רביעי, כ"ה בטבת, עד יום שישי, כ"ז בטבת (25-27.1.06).

חג הנביא שועייב: כלול בחג הפסח ובחופשת האביב.
  3.2 החגים המוסלמים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

חג אלפטר: שלושה ימים (כנראה ב-א'-ג' במרחשוון התשס"ו,
3-5.11.05).

חג אלאד'חא (הקרבן): כמו אצל הדרוזים.

1 במוחרם (ראש השנה ההג'רית 1427): יום אחד (כנראה א' בטבת התשס"ו, 1.1.06).

יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד (כנראה י"ב בניסן התשס"ו,
10.4.06).
  3.3 החגים היהודיים (למורים היהודיים)

ראש השנה: הימים שלישי ורביעי, א'-ב' בתשרי התשס"ו
(4-5.10.05).

יום כיפור: יום חמישי, י' בתשרי התשס"ו (13.10.05).

סוכות: היום הראשון של החג, יום שלישי, ט"ו בתשרי התשס"ו
(18.10.05), והיום האחרון של החג, יום שלישי, כ"ב בתשרי התשס"ה
(25.10.05).

פסח: חופף לחג הנביא שועייב ולחופשת האביב.

שבועות: יום שישי, ו' בסיוון התשס"ו (2.6.06).
  3.4 החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)

החג הקתולים, הפרוטסטנטים והמרונים האורתודוקסים
חג המולד בחופשת החורף בחופשת אלאדחא
ראש השנה בחופשת החורף בחופשת אלאדחא
חג ההתגלות בחופשת אלאד'חא י"ט בטבת התשס"ו
(19.1.06)
יום הבשורה כ"ה באדר התשס"ו
(25.3.06)
ט' בניסן התשס"ו
(7.4.06)
חג הדקלים בחופשת האביב בחופשת האביב
יום שישי הגדול בחופשת האביב בחופשת האביב
פסחא בחופשת האביב בחופשת האביב
העלייה השמיימה כ"ז באייר התשס"ו
(25.5.06)
ה' בסיוון התשס"ו
(1.6.06)
שבועות ח'-ט' בסיוון התשס"ו
(4-5.6.06)
ט"ו-ט"ז בסיוון התשס"ו
(11-12.6.06)

הערות

מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על סמך לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. כל הצעה לשינוי לוח החופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים וכו') חייבת אישור מראש של הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהל המחוז. בכל מקרה, סך ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע יהיה 220 ימי לימוד ביסודיים ו-211 ימי לימוד בעל- יסודיים. סך ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 5 ימים בשבוע יהיה 184 ימי לימוד ביסודיים ו-176 ימי לימוד בעל יסודיים.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר סאלח אלשייך, הממונה על החינוך
הדרוזי והצ'רקסי, טל' 04-86832500, פקס' 04-8632501.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005