ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

 חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד – ובאתרי היחידות

3.6-11


1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
  1.1 "יום יום ים" - אתר פעילויות לקראת החופש הגדול

באתר אפשר למצוא מגוון פעילויות לפנאי: ציורי אמנים בנושא ים, טיולי מים בארץ וטיפים למציאת עבודה בחופשת הקיץ. בנוסף יש באתר משחקים והפעלות לזמן הפנוי: משחקי זיכרון, סקר טריוויה ועוד.


כתובת האתר: https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yam  1.2 "חותם" - פרויקט למימוש וליישום, School Agreement

School Agreement הוא הסכם שהמשרד חתם עליו עם חברת מיקרוסופט עבור כלל מערכת החינוך, להסדרת זכויות השימוש בתוכנות החברה ושדרוגן עד חמש שנים.

ההסכם מאפשר לכלל בתי הספר וגני הילדים הנמצאים תחת פיקוח המשרד, וכן לאגפי החינוך ברשויות המקומיות, לבצע שדרוגים שוטפים של Office, Windows ותוכנות יישומיות נוספות בכל עמדות המחשב הקיימות והעתידיות במערכת החינוך.


פרטים נוספים על פרויקט "חותם" אפשר למצוא באתר:
www.education.gov.il/school_agreement.אפשר לפנות גם אל מוקד הפניות של "חותם" בטל' 09-7625414. במסגרת ההסכם נכללים גם רישיונות אישיים לעבודה ביתית עבור עובדי מערכת החינוך. הרישיונות הללו ניתנים חינם לעובדי מערכת החינוך למשך תקופת ההסכם, למעט תשלום סמלי עבור דמי המשלוח ועלות התקליטורים.

אפשר לפנות אל מוקד ההזמנות עבור עובדי מערכת החינוך דרך אתר האינטרנט www.hotam-ovdim.k12.il או בטל' 09-8922923.

2.

אתרי היחידות
  2.1 אתר המפמ"ר להיסטוריה

ההיסטוריה - כמו המציאות - היא אינטגרטיבית; עניינה בכוליות החיים האנושיים, במהלכם למעשה ובמכלול האקטואליות שלהם. ההבנה ההיסטורית כובשת באמצעות חדירה שיטתית אל משמעות התופעה והתהליכים ההיסטוריים המתגלים בעיון ההיסטורי.

באתר המפמ"ר להיסטוריה אפשר למצוא את חוזרי המפמ"ר, פירוט רב של תכנית הלימודים לפי אוכלוסיות הגיל ושפע של עזרי הוראה ולמידה.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/history  2.2 אתר המדען הראשי

מינוי מדען ראשי במשרדי ממשלה נקבע בהחלטת ממשלה מספר 882 מתאריך 3.8.1969. מתוקף התפקיד המדען מופקד על ייזום, מימון ובקרה של מחקרים שנועדו לשמש תשתית לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות ועל הכנת סקרים לצורך ניטור של תופעות, התנהגויות ועמדות בנושאי חברה ורווחה. כמו כן המדען מופקד על הבאת ידע מדעי עדכני בתחומי חינוך שונים בפני קובעי המדיניות כתשתית לתכנון ולקבלת החלטות.

באתר אפשר למצוא דוחות מחקר אודות קרנות לתמיכה במחקרים, קולות קוראים למחקר והנחיות וטפסים לשימוש החוקרים.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/scientist  2.3 אתר מינהלת הטיולים

מינהלת הטיולים השיקה את הפורמט החדש של אתר האינטרנט.

באתר פרק פדגוגי נרחב, המנחה את המנהל ואת המורה בכל הקשור ללמידה מחוץ לבית הספר ולקשר בין תכניות הלימודים להכרת הארץ ולטיול הארוך.

באתר גם מידע על כ-550 מסלולי טיול המתאימים לתלמידי בית הספר ולגורמים אחרים. לכל אזור ולכל מסלול מפה משודרגת באדיבות מדור ה-GIS של המשרד לאיכות הסביבה. המפה מאפשרת מדידת נ"צ מדויק על ידי הסמן שבעכבר.

לאתר קישור לחדר המצב לטיולים, ובו עדכון מתמיד של הנחיות בנושאי טיול כלליים ובנושאי ביטחון ובטיחות.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tiyulim  2.4 אתר שירות הסרטים הישראלי

באתר אפשר למצוא קטלוג מקוון של שירות הסרטים הישראלי ולהתרשם ממבחר הסרטים הקיימים בארכיון השירות בנושאים רבים: היסטוריה ישראלית ויהודית, תרבות, אמנות, חברה, חינוך ועוד. כמו כן אפשר לרכוש קלטות.


כתובת האתר: http://ecom.gov.il/ifs/  2.5 אתר המחלקה למחוננים

אתר המחלקה למחוננים תורגם לערבית. האתר מספק מידע על מחוננים בכלל ועל פעילות המחלקה בפרט, ויכול לשמש מקור מידע יעיל למורים, להורים ולתלמידים.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/gifted/gifted_arb.htm

הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005