תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  "הקשר הרב-דורי" – תכנית ערכית חינוכית המגשרת
  בין שני דורות באמצעים טכנולוגיים

9.4-11


"הקשר הרב-דורי" היא תכנית ערכית חינוכית המגשרת בין שני דורות באמצעים טכנולוגים. מטרת התכנית היא צמצום הפער הבין-דורי ובניית גשרים להידברות ולתקשורת. התכנית מופעלת על ידי האגף לחינוך מבוגרים, המינהל למידע ולטכנולוגיה והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

בתכנית זו בני נוער נפגשים עם מבוגרים בני גיל הזהב ומלמדים אותם בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות, שימוש בדואר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים, תוך למידה ושימור של המורשת התרבותית, היישובית, הקהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל.


התכנית "הקשר הרב-דורי" משלבת את הידע של המורים הצעירים בטכנולוגיות המחשוב והתקשוב עם הערכים של ההתנדבות, נתינה, סובלנות, מחויבות ואכפתיות לזולת. התכנית מסייעת בצמצום הפערים החברתיים והלימודיים, ובונה מודלים חדשניים של קרבה וקשר אל מול האינדיווידואליזם והניכור שהם חלק מנחלת החברה הפוסט-מודרניסטית. התכנית משלבת ניגודים ויוצרת שלם אחד המשמש כר לפיתוח תקשורת טובה אל תוך קהילה משתפת ומשתתפת שבאים בה לידי ביטוי הנכסים השונים של פרטיה וכל אחד מהם חיוני לקהילה.

התכנית מתאימה להפעלה מכיתה ד' ועד כיתה י', ואפשר לשלבה בפעילות למען הקהילה, בעבודות שורשים, בשיעורי היסטוריה, במחויבות אישית וכו'. התכנית מלווה בחוברות הדרכה ובאתר תמיכה, http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic.לפרטים נוספים: הגב' דורית בכר, מפקחת ארצית במידענות, אתיקה וערכים
ברשת - נוער מחשבים, המזכירות הפדגוגית, טל' 050-6283668, דוא"ל
Bachar1@netvision.net.il, ואל הגב' ברכה לוזון, סגנית מנהל האגף לחינוך
מבוגרים, טל' 050-6282135, דוא"ל Brachlu@int.gov.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005