תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 השתלמות ארצית למובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית
 וליצירת אקלים חברתי-ערכי מבוסס סטנדרטים

9.4-12


המפגשים הקרובים במסגרת ההשתלמות הארצית למובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית וליצירת אקלים חברתי-ערכי מבוסס סטנדרטים יתקיימו בחופשת הקיץ, במועדים האלה:
- בתחילת חופשת הקיץ: ביום שלישי, כ"ח בסיוון התשס"ה (5.7.05)
- לקראת סיום חופשת הקיץ: ביום שלישי, י"ח באב התשס"ה (23.8.05).
ההשתלמות תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן, בין השעות 16-9.

במפגשים יוצגו חומרים תיאורטיים, יודגמו כלים מגוונים להנחיית צוותים ביישום הסטנדרטים בתרבות ובאקלים הבית-ספריים ויועלו כיוונים והצעות ליישום התכנית בבית הספר.

לנרשמים עד שבועיים לפני מועד ההשתלמות יחולקו חומרים ייחודיים המסייעים לעבודתם כמובילי התכנית בבית הספר.

ההרשמה מתבצעת באגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, דוא"ל yesodi@education.gov.il, פקס' 02-5604043. יש לציין שם, תפקיד, כתובת פרטית, מספר טלפון ואת שם בית הספר והמחוז.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, רחוב דבורה הנביאה, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל'
02-5603283/4, פקס' 02-5604043.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005