אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מבוגרים 1.1
מידעון בנושא השכלה תיכונית ללומד המבוגר 1.1‎-1

בפני בוגרים בני 18 ומעלה שלא השלימו את השכלתם התיכונית פתוחה
הדרך ללימודים המזכים בהכרה פורמלית של השכלה תיכונית בפיקוח האגף
לחינוך מבוגרים.
מידעון המפרט את האפשרויות השונות בנושא השכלה תיכונית ללומד
המבוגר מפורסם באתר האינטרנט של האגף לחינוך מבוגרים. כתובת האתר:
www.education.gov.il/adult-education (השלמת השכלה).הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004