ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
מצעד הספרים השנתי 3.1‎-1

"מצעד הספרים השנתי" הוא מפעל ארצי לעידוד הקריאה של המחלקה
לספריות באגף א'-מוסדות חינוך שבמינהל הפדגוגי.

"מצעד הספרים השנתי" מציע לבתי-הספר מסגרת לפעילות בית-ספרית
שמטרתה לעודד ילדים ובני נוער לקרוא ספרים. ב"מצעד הספרים"
תלמידים מכיתות א'-י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים
נוספים, לפי בחירתם האישית, והם משתתפים בפעילויות סביב הקריאה
הנערכות ביזמת המורים והספרנים בבתי-הספר ובוחרים בהצבעה את הספר
האהוב עליהם ביותר.

בשנת התשס"ג השתתפו ב"מצעד הספרים" 500 בתי-ספר, ו-120,000
תלמידים הצביעו עבור הספר האהוב עליהם ביותר. בשנת התשס"ד
השתתפו ב"מצעד הספרים" 740 בתי-ספר, ו-146,000 תלמידים הצביעו
עבור הספר האהוב עליהם ביותר.

מידע על "מצעד הספרים" בהתשס"ה, רשימות הספרים וטופס ההרשמה
יישלחו אל בתי-הספר בימים הקרובים.


מידע נוסף ורשימה של המדריכות המחוזיות לספריות בתי-ספר אפשר למצוא
באתר המחלקה לספריות בתי-הספר,www.education.gov.il/sifriya .

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004