ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודשים ספטמבר ואוקטובר 3.5‎-1

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר
היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות
להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום רביעי, ט"ו באלול התשס"ד, 1
בספטמבר 2004.
1. 
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי
ושישי, כ"ט באלול התשס"ד ו-א'-ב' בתשרי התשס"ה, 17‎-15 בספטמבר
2004. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשס"ה, 19
בספטמבר 2004, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. 
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים שישי
ושבת, ט'-י' בתשרי התשס"ה, 25‎-24 בספטמבר 2004. הלימודים
יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשס"ה, 26 בספטמבר 2004, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. 
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי
התשס"ה, 29 בספטמבר 2004, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשס"ה, 8
באוקטובר 2004. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי
התשס"ה, 10 באוקטובר 2004, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.
 
4. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004