ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-1

1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
שנה של אתמול ושנה ושל מחר
האתר כולל מידע הקשור לחגי תשרי (ראש השנה, יום כיפור וסוכות):
מידע על חודש תשרי, על הסליחה ועל חשבון הנפש שנהוג לעשות
בתקופה זו, על מצוות השמחה בחג וכן משחקים וחידונים הקשורים
בניבים, בסימנים ובברכות החג. בנוסף יש אפשרות לשלוח מתוך האתר
כרטיסי ברכה לרגל החגים הבאים עלינו לטובה.
 
1.1 

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/rosh_hashana.


על הימים הנוראים
באתר מקבץ של קטעי ספרות הדנים בימים הנוראים: על חשיבות
טקסים - מתוך הנסיך הקטן; קטע מתפילת הכוהן הגדול מתוך סדר
העבודה בתפילת מוסף ביום כיפור ועוד.
1.2 

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/hagut/spr_nora.htm


אתר חוק חופש המידע
עלה לאוויר בלבוש חדש אתר חופש המידע. חוק חופש המידע מאפשר
קבלת מידע כפי שהוא מצוי במשרד בכל הקשור לפעילות המשרד
בנושאים שבאחריותו. באתר אפשר למצוא את נוסח החוק המלא, פירוט
של דוחות שנתיים ודוחות הממונה על יישום החוק וכן קישורים
למאגרי מידע בתחום.
 
1.3 
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/hofesh .


2. אתרי היחידות
אתרי אגף א'-מוסדות חינוך  2.2 
אתר המוזיאונים
אתר המוזיאונים מציג את המוזיאונים כסביבות למידה, חקר
וגילוי. המוזיאונים מוצגים לפי עולמות התוכן שהם מציגים ולפי
מיקומם הגיאוגרפי. כמו כן מוצגים אתרי בתי ספר העוסקים
במוזיאון מהיבטים שונים במעשה החינוכי.
האתר הוקם עבור תלמידים, מורים ואנשי חינוך במוזיאונים
לקיום דיאלוג וקשר של למידה ועבודה. כמו כן אפשר למצוא
באתר מידע על משרד החינוך, קישורים לאתרי מפמ"רים הממונים
על נושאי למידה והצעות לפעילות במוזיאון.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/mozeon.
א.   

אתר ספריות בתי-ספר
אתר ספריות בתי-ספר כולל את הרציונאל של
ספרייה-מרכז-משאבים בבית הספר, מידע על המחלקה לספריות
בתי-הספר ועל פעילותה, מידע על מוסדות מוכרים להכשרת
ספרנים, לוח השתלמויות וימי עיון ומידע על צוות המדריכות
לספריות בתי-הספר.
באתר אפשר לקבל מידע על "מצעד הספרים השנתי", לראות את
רשימות הספרים שנבחרו כאהובים ביותר בשנת התשס"ד ולקבל
מידע על "מצעד הספרים התשס"ה". כמו כן האתר כולל קישורים
לאתרים בנושאי ספרות, ספרים, סופרים, מידענות ועידוד
הקריאה, וכן את ידיעון המחלקה לספריות בתי-ספר, "צו קריאה".
אפשר גם לפנות באמצעות האתר ישירות אל הפיקוח על ספריות
בתי-הספר.

כתובת האתר:
/https://cms.education.gov.il/educationcms/units
agafa/sifriya/odot/meida.htm


 
ב.
 
אתר הקונסרבטוריונים ובתי הספר למוזיקה
אתר הקונסרבטוריונים נועד לתת במה לכל המעורבים בעשייה
ובחשיבה בתחום החינוך המוזיקלי. האתר מכיל מידע על הנעשה
בכל 39 הקונסרבטוריונים שבפיקוח משרד החינוך, מידע על
בחינות הבגרות במוזיקה, עדכונים על הנעשה בכל תחומי
המוזיקה, מידע על אירועים וכנסים, חידונים וסיפורים, פורום,
קישורים לאתרי אינטרנט בתחום ובמה לכישרונות צעירים.

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/music.
ג.   
אתר כוח אדם בהוראה
אתר כוח אדם בהוראה מרכז את המידע הנוגע לתנאי ההעסקה של
כל עובדי ההוראה בארץ, בחינוך הקדם-יסודי והיסודי, בחטיבת
הביניים, בחינוך העל יסודי ובחינוך העל תיכוני לחטיבותיו
ולמגמותיו.

התחומים המופיעים באתר קשורים לקבלת עובדים, לתנאי
העסקתם, קידומם, רווחתם ופרישתם.

האתר מחולק לפי תחומי יחידות המטה באגף כוח אדם בהוראה:
דירוג והסמכה; גמלאות, פיצויים והסבה; רווחה - טיפול בפרט;
תנועת עובדי הוראה ותמריצים - מחלקה לתנאי שירות אישיים.
בנוסף מופיעות באתר שאלות ותשובות הקשורות לענייני כוח אדם,
והוא מאפשר קישורים לאתרים מומלצים והורדת טפסים.

כתובת האתר: www.education.gov.il/coach-adam.
2.3 
אתר המרכז לעובדי הוראה בכירים
אתר האינטרנט של המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים עוסק
בפיתוחם המקצועי של מנהלי בתי-ספר, מפקחים ומקביליהם ושל
צוותים בכירים של יחידות מטה פדגוגיות במערכת החינוך. האתר
כולל מידע על שני חלקי המרכז:
 
2.4 
בית הספר לעובדי הוראה בכירים: פרטים לגבי הקורסים,
השהייה במקום, צוות בית הספר וכו'
 
1.   
יחידת התכניות להכשרה ולפיתוח של מנהלים: פרטים על
הקורסים, טפסים וכו'.
 
2.   
באתר יש גם גלריית תמונות של תלמידים, פרטים לגבי ייעוץ
למנהלים, ספרייה מקצועית, פרטים על פעילות מיוחדת במרכז
וקישור לקבוצת דיון הקשורה בתחום עיסוקו של המרכז.

כתובת האתר: www.education.gov.il/ovdey horaa.

 
אתרי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים  2.5 
אתר החינוך הלשוני
באתר של תכנית הלימודים "חינוך לשוני: עברית - שפה,
ספרות ותרבות" לבית הספר היסודי הממלכתי והממ"ד יש
קטגוריה חדשה: "הדרכה בקריאת התכנית". בקטגוריה
זו מוצעות שאלות מנחות לקריאת תכנית הלימודים, ומוצעים
נושאים לדיון והפעלות במסגרת קריאת התכנית. כל אלה הם
כלים שאפשר להיעזר בהם בהקשרים שונים של למידת
התכנית: בסדנאות, בהשתלמויות, בישיבות מורים ובפגישות
של צוותים.
נוסף לתכנית עצמה בגרסתה המתוקשבת אפשר למצוא באתר -
א.   
מאמרים המרחיבים את הנאמר בתכנית;  -   
מונחים ומושגים - הסברים והרחבות של מושגים
ומונחים המופיעים בתכנית;
 
-   
פורום שבו מתקיים דיאלוג על סוגיות, על שאלות ועל
נושאים העולים עם קריאת התכנית ויישומה
 
-   
פריטים ביבליוגרפיים חדשים  -   
קישורים פנימיים וחיצוניים.
 
-   
כתובת האתר: _http://www.education.gov.il/tochniyot
limudim/ChinuchLeshoni.


אתר מחשבת ישראל, ממ"ד
תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבת הביניים בבית הספר
הממלכתי-דתי הועלתה באתר האגף.
בהתאם למבנה התכנית בספר גם באתר התכנית מוצגת בחלוקה לשלוש
שכבות הגיל, לכיתות ז', ח' ו-ט'. ייחודו של אתר התכנית בתוספות
כדלקמן:
 
ב.   
מאגר של טקסטים לפי נושאי הלימוד המפורטים בתכנית לכל
אחת משנות הלימוד
 
-   
"ציר זמן" המחולק לארבע תקופות - מקרא, חז"ל, ימי הביניים
והעת החדשה - והכולל ביוגרפיות של מחברי הטקסטים על פי
התקופות השונות
 
-   
קישורים לאתרים נוספים  -   
בעתיד - הצעות דידקטיות למורה.  -   
הטקסטים באתר מאפשרים תכנון יחידות הוראה על פי שיקול דעתו של
כל מורה וחוסכים את הצורך ברכישת ספר לימוד.
 
 
כתובת האתר: _http://www.education.gov.il/tochniyot
limudim/MachshevetMmd.

אתר החינוך לבריאות
תכנית הלימודים "בשבילי החל"ב" (חינוך לבריאות) היא תכנית מסגרת
מהגן ועד כיתה י"ב. התכנית משמשת מסגרת ובסיס לפיתוח תכניות
בית-ספריות או מקומיות מותאמות לצרכים ולתנאים, והיא תכנית
דינמית.
באתר ארבע פינות עיקריות (שבילים עיקריים):
 
ג.   
התפיסה הרעיונית - פינה המזמנת לגולש שיטוט להכרת מגוון
מושגים ותפיסות הקשורים בבריאות ובחינוך לבריאות;
 
-   
הפעלת תכנית בית ספרית - פינה המזמינה את באי האתר
להיכרות ראשונית עם סוגיות עקרוניות ומעשיות הקשורות בתכנון
ובהפעלה של תכנית בית ספרית
 
-   
בונים תכנית - פינה המגישה אוסף של דפי תכנון שאפשר
להיעזר בהם בהגדרה מפורטת של נושאים ודרכי פעולה, בהתאמת
נושאים לשכבות גיל שונות, בבחירת דרכי הוראה, בבחירה שקולה
של תכניות וחומרים, בארגון תכנית בית-ספרית שנתית, בחלוקת
עבודה בין חברי הצוות ועוד (כל דפי התכנון ניתנים להורדה);
 
-   
התחומים הנכללים בתכנית - פינה המציעה לגבי כל תחום
"תפריט" מקיף: מטרות, חלוקה לגילאים, שילוב עם תחומים
נוספים ועם מקצועות נוספים.
 
-   
עוד באתר פורום שבו מתקיים דו-שיח בנושאים העולים עם
קריאתה והפעלתה של התכנית.
 
 
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/briut.

אתר הספרות
באתר מובאת תכנית הלימודים בספרות לחטיבה העליונה בבית הספר
הכללי. התכנית באתר מופיעה במעטפת חדשה וכוללת את תוכני
הלימוד החל משתי יחידות לימוד וכלה בחמש יחידות לימוד.
עוד באתר:
- קישורים לאתרים המעשירים את התכנית
- מאמרים מתוך העלונים למורה
- קישור למאגר שירה
- קישור למאגר סיפורת - מאמרי פרשנות.
 
ד.   
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/safrut.

אתר אנגלית בשפה העברית
באתר מובאת תכנית הלימודים באנגלית לכל הרמות. התכנית מופיעה
במעטפת חדשה וכוללת עקרונות וסטנדרטים ללימוד האנגלית כשפה
זרה בבית הספר היסודי והעל-יסודי.
פרק חדש המופיע בתכנית הוא סטנדרטים פרופסיונליים, והוא כולל
את התחומים האלה:
- תחום התוכן
- תחום הלמידה והלומד
- תחום ההוראה והמורה
- תחום ההערכה
- תחום סביבת הלמידה.
ה.   

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/english.


סטנדרטים וציוני דרך במדע ובטכנולוגיה
באתר טיוטה של מסמך הסטנדרטים וציוני הדרך במדע ובטכנולוגיה
לבית הספר היסודי, לפני עריכה לשונית.
המסמך תואם את מדיניות המשרד בנושא הסטנדרטים ואת הקווים
המנחים שגובשו בוועדת ההיגוי לניסוח סטנדרטים במערכת החינוך.
כתיבת המסמך התבססה על דיונים מקצועיים בנושא הסטנדרטים
שנערכו בימי עיון ובפורומים שונים. במהלך הפיתוח של המסמך הועברו
טיוטות לעיונם של מפקחים, מדריכים, מורים מובילים ומומחים
מקצועיים בנושאי הערכה ותכנון לימודים במשרד ומחוצה לו, שקראו
את המסמך, העירו הערות ותרמו לשיפורו.
 
ו.   
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/StandardsMada.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004