ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
מפקד תלמידים בהתשס"ה 3.7‎-1
כמדי שנה יערוך מינהל הגיוס גם השנה מפקד תלמידים ללומדים
בכיתות י"ב במגמות הטכנולוגיות.
 
1. 
מטרות המפקד  2. 
לאתר בוגרי מגמות טכנולוגיות, להסמיכם למקצוע צבאי ולמנוע
את גיוסם באמצע שנת הלימודים
 
2.1   
לאתר כיתות טכנולוגיות נוספות שאינן מוכרות על ידי צה"ל כדי
להגדיל את הפוטנציאל המקצועי לגיוס
 
2.2   
לתכנן את הגיוס המקצועי לצה"ל בשנים הקרובות  2.3   
לעדכן את נתוניהם האיכותיים של המיועדים לשירות ביטחון,
תלמידי בית הספר, על פי המידע שנאסף.
 
2.4   
שיטת המפקד  3. 
המידע ייאסף פיזית מבתי הספר.  3.1   
נציגי לשכת הגיוס יבקרו בבתי הספר עם רשימות הלומדים בהם
שתכנה על פי הצהרת התלמידים בלשכת הגיוס.
 
3.2   
רשימות הלומדים ופרטי המגמות בבתי הספר יועלו על גבי
דיסקטים. בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה עם נציגי לשכת
הגיוס ולאפשר להם לעבוד על גבי מערכות מיכוניות.
 
3.3   
מנהלי בתי הספר יתבקשו להכין את רשימות הלומדים בכיתות
י"ב במגמות הטכנולוגיות. רשימות אלו תושווינה עם הרשימות
שתוכנה על ידי הלשכות.
 
3.4   
נציגי לשכת הגיוס האזורית יתאמו טלפונית עם בתי הספר את
מועד הביקור, בהתאם למועדים המצוינים להלן.
 
3.5   
לוח הזמנים המתוכנן לפעילות: ג'-ד' בכסלו התשס"ה, 17‎-16 בנובמבר
2004 (במידת הצורך ייערכו ביקורים גם ב-ה' בכסלו התשס"ה,
18.11.04).
 
4. 
מנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע לנציגי צה"ל בביצוע מפקד
התלמידים.
 
5. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל אחראיות המקצוע בלשכות הגיוס האזוריות: ל"ג תל
השומר, טל' 03‎-7373241/3; ל"ג חיפה, טל' 04‎-8600227/303; ל"ג ב"ש, טל'
08‎-6298857/8; ל"ג י-ם, טל' 02‎-5007219/20; ל"ג טבריה, טל' 04‎-6729821.
ואפשר גם לפנות אל אחראיות המקצוע במנהל הגיוס, טל' 03‎-5699082.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004