בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בספרות בחינוך הכללי 4.3‎-2

שאלון 904441 בחורף התשס"ה
1. 
בפרק "סיפור קצר" תהיינה שלוש שאלות, אחת מהן על "מדירה לדירה"
מאת עגנון. תלמיד שיבחר בפרק זה יענה על שתי שאלות מתוכו (בכל
שאלה יתייחס הנבחן לסיפור אחר).
 
 
בחינות הבגרות בספרות בקיץ התשס"ה
2. 
שאלון 008205 (יחידות 5‎-4)
הבחינה בשאלון זה תתקייים באותו יום שבו תתקיים הבחינה
בשאלון 904441 (שתי היחידות הראשונות). כדי למנוע לחץ
מתלמידים שייבחנו בקיץ התשס"ה בשאלון 008205 מומלץ
להגישם במועד החורף לבחינה בשאלון 904441. השיר "פרדה"
מאת אלזה לסקר-שילר יילמד בתרגומו של יהודה עמיחי (התרגום
יתפרסם בחוזר המפמ"ר).
 
2.1   
שאלון 904441 בקיץ התשס"ה ובחורף התשס"ו
תהיה חובה לענות על השאלה בפרק "רומן": בפרק זה תהיה גם
שאלה ספציפית על "סיפור פשוט" מאת עגנון. הוראת רומן זה,
כהוראת הרומנים המסומנים בתכנית הלימודים בכוכבית, תפטור
מהוראת רומן נוסף.
בפרק "סיפור קצר" תהיינה שלוש שאלות, שאחת מהן תתייחס
ל"סיפור בלי כתובת" (מתוך הקובץ כסף קטן) מאת יהודית הנדל.
תלמיד שיבחר בפרק זה יענה על שתי שאלות מתוכו (כל שאלה
יתייחס הנבחן לסיפור אחר).
 
2.2   
שינויים בפרק "שירה" החל מקיץ התשס"ז
3. 
החומר לפרק "שירה" החל מקיץ התשס"ז יהיה כדלקמן:   
שירת ימי הביניים
התלמידים ילמדו 5 שירים - שיר אחד מכל קבוצה:
 
3.1
 
יעירוני בשמך/ריה"ל; יחידה שחרי/ריה"ל; ישנה בחיק
ילדות/ריה"ל
 
א.   
יפה נוף/ריה"ל; לבי במזרח/ריה"ל; הציקתני תשוקתי/ריה"ל  ב.   
כתב סתיו/רשב"ג; ראה שמש/רשב"ג; כתונת פסים/משה אבן
עזרא
 
ג.   
כאבי רב/רשב"ג; הים ביני ובינך/שמואל הנגיד; בכור
אמי/שמואל הנגיד
 
ד.   
התקבצו כי הזמן תמים/שמואל הנגיד; מת אב ומת
אלול/שמואל הנגיד; כתמר את בקומתך/רשב"ג.
 
ה.   
שירת ח"נ ביאליק
התלמידים ילמדו 5 שירים - שיר אחד מכל קבוצה:
 
3.2   
הקיץ גווע; ים הדממה פולט סודות  א.   
הכניסיני; לנתיבך הנעלם; תרזה יפה  ב.   
הציץ ומת; והיה כי יארכו הימים  ג.   
זריתי לרוח; אחרי מותי  ד.   
לבדי; אם יש את נפשך לדעת.  ה.   
החל מקיץ התשס"ה תכנית הבחינה לא תכלול פואמה.   
שירת המאה העשרים
בשירת המאה העשרים שתי חטיבות: א. שירים מהמחצית
הראשונה של המאה העשרים; ב. שירים מהמחצית השנייה של
המאה העשרים.
 
3.3   
שירים מהמחצית הראשונה של המאה העשרים
התלמידים ילמדו 5 שירים - שיר אחד מרשימת השירים של
כל אחד מהמשוררים שלהלן:
 
א.   
שאול טשרניחובסקי: ראי אדמה; הוי ארצי מולדתי;
סונט י' מתוך "שירים לאילאיל" ("את אינך יודעת"); לא
רגעי שנת
 
-   
א"צ גרינברג: שיר נס השיר; שיר אמי והנחל (כל כתבי
א"צ גרינברג, כרך ט'), קדושי דומיה (רחובות
הנהר); מחזה שבת קודש בשמים (רחובות הנהר)
 
-   
רחל: רק על עצמי; פגישה חצי פגישה; זמר נוגה; מנגד  -   
לאה גולדברג: מבית אמי (א'); חמסין של ניסן ("אכן
אדע, זה יום ללא תמורה"); האומנם עוד יבואו ימים;
סונט ט' מתוך "אהבתה של תרזה דימון" ("מחלוני וגם
מחלונך")
 
-   
נתן אלתרמן: עץ הזית (כוכבים בחוץ); ירח (כוכבים
בחוץ); דו-שיח (עיר היונה); מטמורפוזות (הטור
השביעי).
 
-   
שירים מהמחצית השנייה של המאה העשרים
התלמידים ילמדו 7 שירים - שיר אחד מרשימת השירים של
כל אחד מהמשוררים שלהלן:
 
ב.   
חיים גורי: ירושה; אודיסס; מעשה ביונה (נוצה
אדומה, 1960); שיר 21 ("בקשו רחמים עליה") מתוך
המחזור "יריד המזרח" (תצפית מאוחרת, 1995; כל
שירי גורי מכונסים בהשירים, מוסד ביאליק והקיבוץ
המאוחד, 1998)
 
-   
יהודה עמיחי: לא כברוש (שירים, 1962‎-1948);
משלושה או ארבעה בחדר (שירים, 1962‎-1948);
תיירים (שלווה גדולה: שאלות ותשובות); שיר 10
("אני זוכר שאלה מספר לימוד החשבון") מתוך "טיול
ישראלי" (פתוח-סגור-פתוח)
 
-   
נתן זך: אני שומע משהו נופל (שירים שונים); שימו לב
לסגול הרועד (כל החלב והדבש); נגד פרדה (כל
החלב והדבש); ציפור שנייה (כל החלב והדבש)
 
-   
זלדה: שני יסודות; ציפור אחוזת קסם; כאשר הייתה
פה; כל שושנה (שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, 1985)
 
-   
דן פגיס: עדות; כתוב בעיפרון; סכו"ם; דפדוף באלבום
(כל השירים, הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק, 1995)
-   
דליה רביקוביץ: עומד על הכביש; זיכרונות חמים;
גרוויטציה; סינדרלה במטבח (כל השירים עד כה,
הקיבוץ המאוחד, 1995)
 
-   
ארז ביטון: שיר זהרה אלפסיה; דברי רקע ראשוניים;
פיגומים; תקציר שיחה (ציפור בין יבשות, הקיבוץ
המאוחד, 1990).
 
-   
נוסף ל-12 השירים מהמאה העשרים ילמדו התלמידים
חמישה שירים במסגרת הבחירה הפתוחה. שירים אלה
יכולים להיות משיריהם של המשוררים הנזכרים לעיל או
משיריהם של משוררים אחרים.
 
 
בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לספרות בחינוך הכללי,
ד"ר נילי לוי, טל' 02‎-5603604.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004