בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בשנת הלימודים
התשס"ה
5.2‎-1

1. מבוא

נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת
המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים של כל
הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.

ההיערכות צריכה להתייחס גם לתחום התשתיות והארגון וגם לתחום הפדגוגי
והלימודי, כמפורט בחוזרי מנכ"ל אלה: "הוראות קבע" תשס/1(א), סעיף
5.2‎-3; "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2‎-1; "הודעות ומידע" סג/1, סעיף
5.2‎-1; "הודעות ומידע" סד/1(א), סעיף 5.2‎-1; "הודעות ומידע" סד/10, סעיף
6-.5.2


2. הוראת החינוך לבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשס"ה

בשנת הלימודים התשס"ה תתוגבר הוראת נושא הבטיחות בדרכים במערכת
החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של פיתוח
כישורי חיים.

בגנים ישתלב החינוך לבטיחות בדרכים כחלק מארגון הסביבה החינוכית
ובפעילויות בגן באופן שוטף ובהפעלת התכנית "לנוע בעולם מתנועע".

חובה ללמד את נושא הבטיחות בדרכים בשעה שבועית בכיתות א' (בתכנית
"ללמוד תנועה") ובכיתות ה' (בתכנית "עצמאים בשטח") בבתי הספר
היסודיים.

יודגש כי נוסף לתכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו' בית הספר מחויב ללמד
בכל שנה לפחות שעתיים נוספות מתוך אשכול התרבות הבית-ספרי. באשכול
זה מופיע גם נושא הבטיחות והזהירות בדרכים שצוין כאחד הדגלים
החינוכיים-הערכיים של הנהלת המשרד (ר' בחוזר "הוראות קבע" סג/10(א),
סעיף 3.1‎-22).

בכיתות י"א תילמד התכנית "חינוך תעבורתי" כשעה שבועית חובה במערכת,
כפי שמופיע בסעיף 5.2‎-9 בחוזר הוראות הקבע סב/9(א), ויינתן על-כך ציון
בתעודה. מומלץ להפעיל תכניות חונכות בבטיחות בדרכים בבתי הספר
היסודיים והעל-יסודיים: בכיתות ו' תופעל תכנית חונכות שבה ייחנכו
תלמידים מכיתות נמוכות יותר, ובכיתות י"ב תופעל תכנית חונכות על ידי
חיילים שיעברו השתלמות בנושאי תעבורה. המפקחים הכוללים לא יאשרו
תכניות בית ספריות ללא שילוב נושא הבטיחות והזהירות בדרכים.
בבתי-הספר העל-יסודיים, מלבד התכנית "החינוך התעבורתי" בכיתות י"א,
ימשיכו ללמוד את תכניות החינוך לבטיחות בדרכים בכיתות ט' ו-י'.

כל זה מחייב גם היערכות של מנהלי בתי-הספר ושל המורים והגננות להוראה
בכיתות וגם היערכות להשתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים
הכוללים בבתי-הספר יוודאו שנושא הבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה
ובמערכת השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים
להשתלמויות הייעודיות להוראת התכניות בכיתות.


3. הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית-הספר, והיא
תמשיך להתקיים גם בשנת הלימודים התשס"ה. משרד החינוך רואה את
תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל
כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים
או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב
כפי שהן מופיעות בחוזרים אלו: "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2‎-1; "הוראות
קבע" תשס/1(א), סעיף 5.2‎-3; "הוראות קבע" סג/5(א), סעיף 5.2‎-10;
"הוראות קבע" סג/7(א), סעיף 11-.5.2.

מנהלי בתי הספר ייערכו להפעלת תלמידי המשמרות בשיתוף עם מנהלי מטות
הבטיחות ברשויות המקומיות.


4. פעילויות הסברה

מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
במבצעי ההסברה לקראת החזרה לבית הספר.

עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי הגננות והמורים
מתבקשים לחזור ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות הבטיחותית בעת
ההליכה ברגל, בעת המשחק, ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים
למשחק, לרכיבה על אופניים ולגלישה בקורקינט או בגלגליות, וכן בנסיעה
ברכב פרטי וציבורי, ובכלל זה שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי. חשוב
לחזור ולהדגיש לתלמידים שגם ביום חג, וגם ביום הכיפורים, הכביש אינו
בטוח למשחקים.


5. הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי
הוראה

החינוך לבטיחות בדרכים הוא משימה לאומית. משרד החינוך התרבות
והספורט החליט לשלב נושא זה כנושא חובה בתהליכי ההכשרה במסלולים
השונים להכשרת עובדי הוראה בכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה ייכלל החינוך לבטיחות בדרכים במסגרת
לימודי החובה של כלל המתכשרים להוראה, וכל מתכשר יצטרך ללמוד 12
שעות בודדות בנושא. מומלץ למכללות לרכז שעות אלו בשני ימי עיון מרוכזים
שיינתנו לכלל הלומדים בשנים ג' ו-ד'.
לסיוע בהכנת ימי העיון ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' חנה שוורץ,
רכזת השתלמויות ארצית בתחום של זהירות ובטיחות בדרכים, טל'
03‎-8664770.


6. הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות

 
מס' הטלפון בעבודה
הכתובת
בעבודה
 
שכבת הגיל  המחוז השם  מס'
02‎-5601483/4
פקס'
02‎-5601482
 
כנפי נשרים 22,
ג' שאול,
ירושלים
 
יסודי ועל-יסודי
 
מנח"י
 
ציונה
סקר
 
1.
 
02‎-5601507
פקס'
02‎-5601482
 
כנפי נשרים 22,
ג' שאול,
ירושלים
 
יסודי ועל-יסודי
 
ירושלים
 
מאיר
אסרף
 
2.
 
04‎-6500366
פקס'
04‎-6500265
 
לשכת מחוז
צפון,
קריית
הממשלה,
נ"ע 17105
 
יסודי ועל-יסודי
 
צפון
 
מרגלית
רטר
 
3.
 
04‎-8632690/3
פקס'
04‎-8632694
 
קריית הממשלה
ע"ש יצחק רבין,
פל-ים 15א',
חיפה 33095
 
יסודי
 
חיפה
 
נגה בכרך
 
4.
 
04‎-8632693/1
פקס'
04‎-8632694
 
קריית הממשלה
ע"ש יצחק רבין,
פל-ים 15 א',
חיפה 33095
 
על-יסודי
 
חיפה
 
אביבה
אלעזרי
 
5.
 
03‎-6896381
פקס'
03‎-6896805
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
יסודי ועל-יסודי
 
תל-אביב
 
רחל פאר
 
6.
 
03‎-6896528/9
פקס'
03‎-6896501
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
יסודי
 
מרכז
 
שרית פרידמן
 
7.
 
03‎-6896528/34
פקס'
03‎-6896501
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
על-יסודי
 
מרכז
 
יעקב נגר
 
8.
 
03‎-6898835
פקס'
03‎-6898678
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
על-יסודי
 
חינוך
התיישבותי
 
זיוה
מקסימוב
 
9.
 
08‎-6263327
פקס'
08‎-6263241
 
קריית הממשלה,
התקוה 4,
באר שבע
 
יסודי ועל-יסודי
 
דרום
 
שרה וייסלר
 
10.
 
08‎-6263269
פקס'
08‎-6263241
 
קריית הממשלה,
רח' התקוה 4,
באר שבע
 
יסודי ועל יסודי
 
דרום
 
יצחק אביגזר
 
11.
 
04‎-8632695/6
פקס'
04‎-8632694
 
קריית הממשלה
ע"ש יצחק רבין,
פל-ים 15 א',
חיפה 33095
 
יסודי ועל-יסודי
 
מגזר ערבי
 
יוסף
אבו-מוך
 
12.
 
02‎-5602814
02‎-5602542
 
דבורה הנביאה 2,
בניין לב-רם,
ירושלים 91911
 
יסודי ועל יסודי
 
מגזר חרדי
 
הרב חניאל
פרבר
 
13.
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004