חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
התנדבות 7.2
ימי התרמה ארציים בהשתתפות תלמידים לשנת התשס"ה 7.2‎-1

1. כללי

משרד החינוך התרבות והספורט רואה בפעילות ההתנדבותית למען
הזולת ערך חינוכי רב. חינוך הנוער לאזרחות טובה ורגישות לצורכיהם
של חולים, נכים, פגועים ונזקקים בחברה הוא אחד מיעדיה של מערכת
החינוך. נושא ההתרמות הוא חלק מתכנית חינוכית שמשרד החינוך
מנהיג במטרה לחנך את התלמידים ליטול חלק בעשייה למען הציבור
ללא תמורה ולפתח מודעות אנושית וחברתית.
1.1 
הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים באופן מעשי תהיה
בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם מועצת
התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי. הפעילות ההתנדבותית יכולה
להיות בקשר עם תכנית "המחויבות האישית" או במסגרתה.
1.2 
ימי התרמה ארציים בהשתתפותם של תלמידים בבתי-הספר וחניכים
בתנועות הנוער הם חלק מפעילות התנדבותית זו. משרד החינוך מבקש
לקיים את מבצע ההתרמה בכל מוסדות החינוך בארץ.
 
1.3 

2. מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות

להלן פירוט מועדי ההתרמה של העמותות שאושרו לשנת הלימודים
התשס"ה:
 
2.1 
מספר הטלפון  כתובת העמותה
תאריך יום ההתרמה
שם העמותה 
03‎-5721616
 
רח' רביבים 7,
גבעתיים
 
ג' במרחשוון התשס"ה,
18.10.2004
 
האגודה
למלחמה בסרטן
 
03‎-5372270
רח' המסגר 18, תל-אביב
ג' בכסלו התשס"ה
16.11.2004
 
ניצן
03‎-6994777
רח' רידינג 23, תל-אביב
מיח"א
03‎-5715656
רח' פליטי הספר 30, תל-אביב
שמע
03‎-7303355
שדרות יד לבנים 13, תל-אביב
אח"א
03‎-6311595
רח' טשרנא 7, תל-אביב
המכון לקידום החירש
03‎-6316361
שדרות יד לבנים 13, תל-אביב
המרכז לחירש/לעיוור
03‎-6126120
רח' הבונים 3, רמת-גן
ט' בטבת התשס"ה,
אלו"ט
03‎-5160171
שד' רוטשילד 10, תל-אביב
21.12.2004
סוכרת נעורים
03‎-7662222
רח' פנחס רוזן 69, תל-אביב
ח' בשבט התשס"ה
אקי"ם
03‎-6702323
רח' קריניצי 79/4, רמת-גן
18.1.2005
סיסטיק פיברוזיס
03‎-7686650
רח' קהילת סלוניקי 7, תל-אביב
ו' באדר א' התשס"ה,
15.2.2005
 
על"ם
03‎-6475075
רח' פנחס רוזן 64, תל-אביב
המועצה לילד החוסה
03‎-6203141
רח' הנביאים 36, תל-אביב
אגודת יד ביד
03‎-6091930
 
רח' אבן גבירול 14, תל-אביב
אל"י
03‎-7915555
רח' דוד חכמי 10, תל-אביב
ד' באדר ב' התשס"ה,
12.3.2005
המרכז לעיוור
בישראל
03‎-5248141
רח' גורדון 9, תל-אביב
ג' בניסן התשס"ה,
12.4.2005
אילן

המנהלת הכללית של משרד החינוך התרבות והספורט מבקשת
מהרשויות המקומיות לפרסם על גבי לוחות המודעות של הרשות
ובאמצעים אחרים העומדים לרשותן את מועדי ההתרמה ואת שמות
העמותות המתרימות, תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל מדלת לדלת
על ידי תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער. הרשויות תפרסמנה
פנייה לאזרחים לקבל את המתרימים בסבר פנים יפות, כמתחייב
מהתרמה הנעשית בהתנדבות, כעזרה לזולת ושלא על מנת לקבל פרס.
 
2.2 
על פי הוראות הקבע המובאות בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף
7.2‎-5, מחלקת החינוך ברשות המקומית תקבע את שיבוץ בתי הספר
לימי ההתרמה השונים, ולכן רק לאחר שמחלקת החינוך תעשה זאת,
רשאים נציגי הארגונים לפנות אל בתי ספר לתיאום יום ההתרמה.
משרד החינוך אינו מעורב בהחלטה אילו בתי ספר יצאו לכל מבצע
התרמה.
 
2.3 
על פי הוראות הקבע בחוזר הנ"ל רשות מקומית רשאית לאשר את
קיומם של שני ימי התרמה מקומיים נוספים, לעמותות מקומיות אשר
אינן יכולות להיכלל בימי ההתרמה הארציים.
יום התרמה מקומי יתבצע רק לאחר ימי ההתרמה הארציים בשנת
הלימודים (אחרי חג הפסח). אישור יום התרמה מקומי כרוך בבדיקת
מטרות העמותה ודרכי פעולתה על ידי הרשות המקומית.
האחריות על יום התרמה מקומי, על ביטחון התלמידים ועל כל הנוגע
ליום זה היא של הרשות המקומית, לפי ההנחיות המפורטות בחוזר
הנ"ל.
 
2.4 
לאור המצב הביטחוני יש להקפיד על מילוי הוראות הבטיחות והביטחון
כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף 5-.7.2 מומלץ להימנע
מהצבת זוג תלמידות להתרמה באזורים מבודדים.
 
2.5 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' חיה הורוביץ, ועדת המעקב הציבורית,
טל' 02‎-5604718.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004