תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
תכנית לימודים ניסויית במדעי המידע 9.7‎-3

באתר "מידענות, אתיקה וערכים ברשת" מתפרסמת תכנית לימודים
ניסויית לחטיבה העליונה במדעי המידע - מערכות מידענות
ממוחשבות.
באתר מידע על ההיערכות וההפעלה לשנת הלימודים התשס"ה.


כתובת האתר: http://www.amalnet.k12.il/sites.informatic.
בשאלות אפשר לפנות אל המפקחת הארצית על מידענות, אתיקה וערכים ברשת,
טל' 03‎-6896108.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004