תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
פרס שנתי ע"ש רחבעם זאבי לתלמידים, למורים\
ולבתי ספר הלומדים לימודי א"י וארכיאולוגיה
9.7‎-5

בחוזר הוראות הקבע סה/1(א) פרסמנו בסעיף 9.7‎-11 את תקנון הפרס בנושא ארץ ישראל
ע"ש רחבעם זאבי.

הודעות לזוכים בפרס לגיאוטופים מצטיינים ולמורה המצטיין בהוראת לימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה תישלחנה עד ה' בתשרי התשס"ה, 20.9.04.

טקס חלוקת הפרסים יתקיים בתחילת חודש מרחשוון התשס"ה. המועד והמקום המדויקים
יפורסמו במועד מאוחר יותר.

פרסים לבתי ספר מצטיינים יחולקו החל משנת התשס"ו.

בתי ספר המעוניינים להגיש מועמדות לפרס מתבקשים למלא את הטופס שלהלן ולשלוח
אותו אל הפיקוח על הוראת לימודי ארץ וארכיאולוגיה לא יאוחר מחנוכה.

טופס הגשת המועמדות של בית הספר לקבלת פרס זאבי בנושא הוראת לימודי
ארץ ישראל וארכיאולוגיה

שם בית הספר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובתו: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס' הטלפון שלו: . . . . . . . . . . . . . . . . . .     מס' הפקס': . . . . . . . . . . . . . . .
שם המנהל/ת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם רכז/ת המגמה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המגמה נפתחה בשנת . . . . . . . . . . . . .   מספר הכיתות במגמה: . . . . . . . . . . . . .
מספר התלמידים במגמה: . . . . . .   אחוז העומדים בבחינות הבגרות אשתקד: . . . . . .
הסיורים שבהם השתתפו התלמידים בשנה האחרונה (יש לפרט את המסלול ואת
משך הסיור של כל כיתה)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פעילויות אחרות שבהן ניכרת פעילותה של המגמה בבית הספר (יש להתייחס לנושאים כמו
קישוט, הדרכת סיורים, עבודה קהילתית בנושא, דף מגמה, פעילויות עם הורים, פעילויות
נוספות הקשורות לנושא ושהמגמה אחראית להן)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נמקו בכמה משפטים מדוע לדעתכם מגיע לכם פרס על פעילות המגמה בבית הספר:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך . . . . . . .   חתימת המנהל/ת . . . . . . .    חתימת רכז/ת המגמה . . . . . . .בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ד"ר
מיכאל גרינצוויג, טל' 02‎-5601091, 056‎-282070.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004