אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
2.
הסיכון בשאיפת גז צחוק 2.2‎-48

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


בתקופה האחרונה אנו עדים לשימוש לרעה של בני נוער בגז הצחוק במקומות
בילוי. על מנהלי בתי הספר ליידע את הצוותים החינוכים על הסכנות הכרוכות
בשימוש בגז הצחוק העלול לגרום נזק בלתי הפיך למשתמשים בו.

להלן מידע על גז הצחוק:

גז הצחוק (N2o Nitrous Oxide) הוא חומר מפחית כאב וחרדה הניתן
בשימוש רפואי ברפואת שיניים וברפואה כללית בשילוב עם חמצן בריכוזים
נמוכים, תוך פיקוח על השימוש על ידי משרד הבריאות. גז הצחוק אינו מוגדר
כסם מסוכן על-פי פקודת הסמים המסוכנים ואינו מופיע בפקודת הרוקחים.
שאיפת הגז, החזקתו בחלל הפה ופליטתו לבלון יוצרות תחושה של רוגע,
סחרור, עילפון, הזיות ואף "שיכרון מעמקים".
הסכנות העלולות להיגרם מהשימוש בגז הצחוק ללא שילובו עם חמצן, שלא
לצורך רפואי וללא פיקוח רפואי, הן: נזק במערכת העצבים והמוח, חולשה
ורפיון, חוסר תחושה באיברי הגוף, איבוד האיזון ושיווי המשקל, חוסר
שליטה במיומנויות מוטוריות, חוסר התמצאות ופגיעה ברקמת הריאה, בנחירי
האף ובמיתרי הקול. שימוש חוזר בגז והתמכרות לו עלולים לגרום לפגיעה
בלתי הפיכה במערכת העצבים המרכזית ובמערכת הדם, עד אבדן ההכרה
ומוות.
משטרת ישראל יכולה לפעול נגד ספקי הגז מכוח האמור בסעיף 338(8) לחוק
העונשין שלפיו: "העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה לסכן
חיי אדם או לגרום לו חבלה דינו מאסר שלוש שנים". כלומר, אספקת הגז על
ידי מי שאינו רופא יכולה להצביע על רשלנות שדינה מאסר.
הרשויות המקומיות פועלות נגד מפיצי הגז הלא מורשים באמצעות רישוי
עסקים במסגרת הגדרת הרוכלות.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב', עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,
טל' 02‎-5603451, ואל הגב' גליה שחם, מ"מ המפקחת אחראית על
תכניות מניעה בנושאי עישון, אלכוהול וסמים בשפ"י, פקס' 02‎-5603256,
דוא"ל galiash@education.gov.il.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004