חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
2.
הזנה והסעדה במוסדות החינוך 2.2‎-50

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפה סעיף
2.2‎-16 בחוזר
הוראות הקבע
סא/1(א) וסעיף
2.2‎-27 בחוזר
הוראות הקבע
סב/7(א) והרחבת
סעיף 2.2‎-20
בחוזר הוראות
הקבע סא/5(א)חוזר זה בוטל

  מטרת הפרסום  
סעיף זה מבטל את סעיף 2.2‎-16 בחוזר הוראות הקבע סא/1(א) ואת
סעיף 2.2‎-27 בחוזר הוראות הקבע סב/7(א), וכן מרחיב את סעיף
2.2‎-20 בחוזר הוראות הקבע סא/5(א).
1. 
התזונה (מזון ושתייה) במהלך השהות במוסד החינוכי חשובה לתפקודו
התקין של הילד, לבריאותו, להתנהגותו וליכולת הלמידה שלו. התזונה
מתחילה בבית, ולכן חשוב שהילד יצא מהבית לאחר שאכל ושתה ויביא
מזון מגוון בכמות מספקת למהלך שהותו בבית הספר, אם אין בו הזנה
מאורגנת.
2. 
יש לייחד זמן מתאים ומספיק לאכילה ולשתייה במהלך יום הלימודים.
אפשר לאפשר לתלמידים לשתות במהלך השיעורים, אם הדבר אינו פוגע
במהלך התקין של השיעור. ביום לימודים ארוך יש להקצות זמן מתאים
ומספיק להפסקת אוכל נוספת, בין אם האוכל מובא מהבית ובין אם הוא
ניתן בהזנה מאורגנת.
3. 
להסדרי ההזנה בבתי הספר ובגני הילדים שותפים ההורים, הרשות
המקומית ובעלות המוסד החינוכי והנהלתו, ויש לקבוע אותם תוך
היערכות נכונה והקפדה על כללי ארגון תקין. יש לתאם בין כל השותפים
ולהגיע להסכמה לגבי גורם ההזנה ואופן ההתארגנות לקראתה ולהיערך
כיאות לשמירה על הניקיון ועל התברואה ולפינוי הפסולת.
4. 
ההתקשרות לצורך הזנה עם קבלן הסעדה ("קייטרינג") תיעשה אך ורק
עם גורם מורשה, בעל רישיון יצרן ממשרד הבריאות, רישיון עסק
מהרשות המקומית שהוא פועל בה, וכן תעודת כשרות תקפה מטעם
הרבנות המוסמכת על פי החוק.
5. 
כל מוסד חינוכי שיש בו מטבח פעיל, בין אם הוא קולט מזון מספק
חיצוני באופן מלא או חלקי ובין אם הוא מכין אותו בעצמו, חייב להיות
תחת פיקוח תברואי ובעל תעודת כשרות תקפה על פי חוק איסור הונאה
בכשרות, תשמ"ג-1983, המוצגת בגלוי, ועליו להיות בהשגחתו של משגיח
כשרות מטעם הרבנות המוסמכת על ידי המדינה.
לביצוע ההתקשרות יעבירו מנהלי בתי הספר או מנהלות הגן לווטרינר
הרשותי את שם הקבלן/הספק לצורך קבלת המלצתו ואישורו
להתקשרות. מנהלי בתי הספר או מנהלות הגן לא יתירו התקשרות שלא
עם קבלן מורשה.
6. 
אגף החינוך ברשות המקומית יידע את הווטרינר הרשותי מה הם
המוסדות שמתקיימת בהם הזנה כדי לאפשר פיקוח תברואי נאות
במקומות אלה.
7. 
יש להתייעץ עם גורם מקצועי לבניית תפריט מומלץ שיוזמן אצל הספק.
 
8. 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה,
המפקחת על תחום הבריאות, טל' 02‎-5603451.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004