אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
2.
קבלת תלמיד חולה למוסד החינוכי 2.2‎-51

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

לעתים תלמידים מגיעים לבתי ספר ולגני הילדים ליום הלימודים כשמצבם
הבריאותי לקוי ואינו מאפשר להם ללמוד ולמצות את יכולותיהם ולהשתתף
במהלך יום הלימודים.
איש צוות חינוכי המזהה אצל תלמיד, על פי ראייתו והערכתו, מצב בריאותי
לא תקין, ימליץ להורי התלמיד לפנות לרופא ולהתייעץ לגבי יכולתו של ילדם
להשתתף ביום הלימודים.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,
טל' 02‎-5603451.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004