אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
בדיקות עיניים לתלמידי כיתות א' 2.2‎-53

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

הלמידה, הידע והכלים שהילד רוכש במסגרת לימודיו נעזרים במערכת
הראייה. פגיעה במערכת זו, קלה כחמורה, תהיה בעלת השפעה מכרעת על
יכולת הלמידה שלו ועל הישגיו, בעיקר בגיל צעיר.
כשל במיקוד הראייה קיים בקרב 3%‎-5% מהילדים, תופעה הגורמת
במקרים מסוימים לטשטושי ראייה, לכפל ראייה או לכאבי ראש והניתנת
למניעה בעזרת בדיקת ראייה.
החל משנת הלימודים התשס"ד נבדק כל תלמיד כיתה א' במערכת החינוך
בדיקת ראייה ללא תשלום במסגרת קופת החולים שהוא מבוטח בה.

מטרת הבדיקה
איתור וזיהוי לקויות ראייה שלא אותרו בעבר
1. 
התייחסות לגורמי בריאות המשפיעים על מיצוי יכולת הלמידה
2. 
מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים
3. 
תיאום בין ארגון מערכת הלמידה לבין הצרכים הבריאותית של
התלמידים, תוך יצירת קשר בין תחום הבריאות ללמידה
4. 
יצירת קשר בין גורמים תומכים במטרה לתת מענה לתלמידים נזקקים
הנדרשים לאבזרי ראייה.
 
5. 
על ההורים למסור את תוצאות הבדיקה לצוות בית הספר בצמוד לטופס
הצהרת הבריאות. התוצאות תשמשנה בסיס להיערכות נכונה לצרכיו של
התלמיד.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,
טל' 02‎-5603451.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004