ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
כללי ההתנהגות ביום הזיכרון לשואה ולגבורה 3.7‎-49

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

יום הזיכרון לשואה ולגבורה החל בכ"ז בניסן הוא יום שבו העם בישראל
מתייחד עם זכרם של ששת מיליוני היהודים שהושמדו על ידי הנאצים
ועוזריהם ומעלה על נס את מעשי הגבורה והמרד בגיטאות.
על פי חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התש"ט (1959) יש לקיים ביום זה
בכל בתי הספר, ובכלל זה בתי הספר בחינוך המוכר שאינו רשמי, טקסי
זיכרון ופעילויות חינוכיות, ועל המחנכים והמורים להקדיש שיעורים
ייעודיים לנושא. כמו כן אין לקיים ביום זה טיולים או כל פעילויות שאינן
נוגעות ישירות לתוכנו של היום.


דוגמאות לטקסים ולהפעלות בית ספריות אפשר למצוא באתר האינטרנט
של מינהל החברה והנוער במשרדנו, http://noar.education.gov.il ,
וכן באתרים של מכוני השואה ו"יד ושם".הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004