חוזר זה מבוטל

בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
ביטול בחינות הבגרות בשפות זרות משניות 4.3‎-27

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

החל מקיץ התשס"ו לא יתקיימו בחינות בגרות בשפות זרות משניות.
1. 
להלן רשימת השפות הזרות המשניות שמדובר בהן: רומנית, פורטוגזית,
הונגרית, הולנדית, פרסית, בולגרית, איטלקית, תורכית, גרמנית, פולנית
וגרוזינית.
2. 

בשאלות אפשר לפנות אל מ"מ מנהל אגף המפמ"רים, מר אברהם זוכמן,
טל' 02‎-5603760.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004