דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
השלמות לרשימת ספרי הלימוד המאושרים להתשס"ה 6.3‎-1
חוזר זה הוא חוזר השלמות לחוזר סד/7(ב), סעיף 6.3‎-6, רשימת ספרי
הלימוד המאושרים להתשס"ד.

בחוזר זה מובאים ספרים שאושרו מאז סגירת חוזר סד/7(ב) ועד עתה.


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל הגף לאישור ספרי לימוד,
מר בנימין לוי, טל' 02‎-5603004.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(ב), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004