תרבות 10.
ספרות ילדים ונוער 10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער 10.3‎-1

1. חוברת א' (121) של הרבעון "ספרות ילדים
ונוער"
ברבעון, המופיע זו השנה השלושים ושתיים, סיכומי ההרצאות שניתנו בכנס
לספרות ילדים שהתקיים בקיץ בירושלים, מאמרי ביקורת על ספרים חדשים
והמדורים הקבועים.
דמי החתימה על הרבעון הם 50 ש"ח לשנה. הכתובת: המדור לספרות ילדים
ונוער, רח' דבורה הנביאה 2, משרד החינוך, ירושלים 91911.
2. המחזור הראשון של הספר הטוב במחיר מוזל
להתשס"ה
המחזור הראשון כולל 87 ספרים המיועדים לתלמידים מן הגיל הרך ועד בית
הספר העל-יסודי.
אלה הספרים:
לקטנים
יעל מציצה לרחוב, מאת יונה טפר, הקבה"מ
 
- 
לגנים ולכיתות הנמוכות
רותי תישן ותישן, דוד גרוסמן, עם עובד
 
- 
מחלת הגעגועים של סולי, נורית זרחי, קוראים
 
- 
לכיתות הבינוניות
צעד וחצי, יעל בן-ברוך, הקבה"מ
לכיתות ד'-ו'
בעקבות הבית הנעלם,
אורה מורג, כתר
לכיתות ו' ולחטיבת הביניים
מלך ההר,
נאוה מקמל-עתיר, ידיעות אחרונות
לתיכון
ארבעה בתים וגעגוע,
אשכול נבו, זמורה-ביתן.
הודעות נשלחו לבתי-הספר (הזמנת הספרים ממחזור זה מתסיימת ב-ב' בכסלו
התשס"ה, 15.11.2004).
3. הפרס לעידוד הקריאה החופשית בבתי-הספר
הפרס ניתן על ידי קרן הספריות לילדי ישראל והמדור לספרות ילדים במשרד
החינוך. הפרס ניתן על פעילות מיוחדת בספריות בתי-הספר: השאלת ספרים,
קריאה מונחית, פגישות עם סופרים ורכישת ספרים במסגרת הספר הטוב
במחיר מוזל.
ההמלצות ניתנות על ידי המנחות לספרות ילדים במחוזות השונים. בשנת
התשס"ד זכו בתי הספר האלה:
במנח"י - ירושלים
בית הספר הממלכתי בית הכרם, ירושלים
במחוז חיפה
בית הספר הממלכתי הקהילתי פינסקר, קרית אתא
במחוז תל-אביב
בית הספר רוקח, תל-אביב
 
- 
בית הספר עלומים, קרית-אונו
 
- 
במחוז הצפון
בית הספר היסודי א', ביתן ג'ן
במחוז הדרום
בית הספר הממלכתי למדעים בן גוריון, אופקים
במחוז המרכז
בית הספר בית יצחק, מושב בית יצחק
 
- 
בית הספר הממלכתי-דתי עוזיאל, נתניה.
 
- 
4. הכנס החצי-שנתי לספרות ילדים
הכנס יתקיים בחנוכה, ביום רביעי, ג' בטבת התשס"ה, 15.12.04, במכללת
דוד ילין בירושלים. הודעות מפורטות תישלחנה לבתי הספר.

בברכה,
רונית תירוש

המנהלת הכללית