ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנת הלימודים התשס"ה - תיקון ללוח החופשות
התשס"ה
3.5‎-4
חופשת הפסח התשס"ה, שהייתה אמורה להתחיל ביום שישי, ו' בניסן
התשס"ה, 15 באפריל 2005, תתחיל ביום ראשון, ח' בניסן התשס"ה, 17
באפריל 2005. במקום החופשה ב-ו' בניסן תינתן חופשה ביום שישי שלאחר
יום העצמאות, ב-ד' באייר התשס"ה, 13 במאי 2005.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004