ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
(סה) 3.6‎-2

1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
שלום כיתה א' - המעבר מהגן לבית הספר - אתר חדש ב"אוח"
המעבר לכיתה א' הוא חלק בלתי נפרד מתרבות חיינו. החברה משתדלת
לתת מענה לתהליכי מעבר שעוברים יחידים, קבוצות וארגונים, וזאת על
ידי תכניות רבות המכינות למעבר.
המעבר לכיתה א' מלווה בתכונה רבה ובהתרגשות של הילדים, של בני
משפחתם (בעיקר ההורים), של הגננות שלימדו אותם בגן החובה ושל
צוות בית הספר שבו הם עתידים ללמוד (ובמיוחד מחנכות כיתות א').
המעבר מגן החובה לכיתה א' מציין התחלה חדשה וגם פרדה. הילד נפרד
מגן החובה שהוא למד להכיר אותו במשך כשנתיים, והוא עתיד להתחיל
את לימודיו במסגרת חדשה, גדולה יותר ובלתי-מוכרת, בית הספר.
האתר "שלום כיתה א'" מכיל תכנים רבים המתייחסים למעברים,
להתמודדות עם מצבי לחץ ועם שינויים של מיומנויות - קריאה וכתיבה
ומתמטיקה - לבשלות מוטורית, לפעילויות, ליזמות מהשטח ועוד...
בנוסף אפשר לפנות אל קבוצת הדיון ולהעלות שאלות, תהיות, פעילויות
והצעות.
 
1.1


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/kitaalef

 
הוראות ונהלים
באתר מובאים 2 חוזרים חדשים של המינהל הפדגוגי בנושא בחינות:
 
1.2
התאמת דרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות - מועד חורף התשס"ה
 
א.   

כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/download/hozer minhal hapedagogi1.doc


נוהל הערעור על החלטת הוועדה לטוהר הבחינות.
ב.   

כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/download/hozer minhal hapedagogi2.doc


2. אתרי היחידות
 
גף הסטאז', התמחות בהוראה
אתר האינטרנט של גף הסטאז'-ההתמחות בהוראה נועד לתת מידע
למתמחים: למורים ולגננות בראשית דרכם בהוראה, לחונכים, למנהלים,
למפקחים, למרכזי הסטאז' במכללות ובאוניברסיטאות וליתר הגולשים.
באתר אפשר למצוא מידע אודות הסטאז', הוראות ונהלים, טפסים
הנחוצים בשנת הסטאז', טלפונים של בעלי תפקידים ושפע של מידע
פדגוגי ודידקטי בנושאים המעסיקים מורים וגננות בראשית דרכם.
כמו כן אפשר למצוא מידע על תפיסת תפקיד החונכות, על הקורסים
להכשרת חונכים וכן הנחיות והעשרה בזיקה לקליטת עובדי הוראה
חדשים. באתר אפשר להתוודע מקרוב לנושא ההתמחות בהוראה,
הסטאז', ולמצוא חומרי עזר לעיון ולהעשרה של המתמחים.
המתמחים, החונכים, בעלי התפקידים ומרכזי הסטאז' יוכלו גם להשתלב
בקבוצות דיון מיוחדות.
 
2.1


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/staj 
האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום
אתר האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום חידש את פניו. האתר
המחודש מכיל מידע חיוני רב בכל תחומי העיסוק של האגף, חדשות
האגף והמלצות ולקחים בתחומים שונים, ומאפשר גישה מהירה לחוזרי
מנכ"ל בתחומי העיסוק של האגף והורדת טפסים שימושיים וכו'.
באתר ניתנת האפשרות להתכתב ישירות עם הנהלת האגף ומתקיים בו
פורום קב"טים וממוני בטיחות, אשר ניתן להעביר בו מידע מקצועי,
להחליף דעות וסתם להתכתב.
האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט בתחומי עיסוק רלוונטיים של
גורמים נוספים במשרד החינוך ומחוצה לו.
האתר הוקם עבור מוסדות החינוך, הרשויות המקומיות, המתנ"סים,
תנועות הנוער, וכן קבוצות ואיגודי הספורט וגופי תרבות המשגרים
משלחות לחו"ל, ובעיקר עבור הקב"טים במוסדות החינוך וממוני
הבטיחות ברשויות המקומיות.
 
2.2

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/bitachon


 
הממונה על השוויון בין המינים בחינוך
אתר הממונה על השוויון בין המינים בחינוך מציע מסגרת התייחסות
לתפיסות ולמדיניות של המשרד ולאסטרטגיות חינוכיות המכוונות לקדם
שוויון מגדרי בחינוך. באתר אפשר למצוא מידע הכולל מאמרים, דעות,
תכניות, הפעלות, פעילות שטח ופעולות חינוכיות המבוצעות כיום בנושא,
וכן לעיין בפרסומי היחידה ולהיכנס לקישורים לאתרי אינטרנט בתחום.
 
2.3

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/gender


 
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים - התכנית מולדת, חברה
ואזרחות

התכנית מיועדת למורים המלמדים מולדת, חברה ואזרחות ולמדריכים
ולמנחים בתחום. ימצאו בה עניין גם מורים ומדריכים המלמדים ומנחים
תחומי דעת אחרים.
מה באתר?
 
2.4
מצגות: המצגת הראשונה עוסקת ברעיונות המרכזיים, במטרות
ובמבנה של התכנית ובהיכרות עם התדריך היישומי ככלי לבניית
יחידות הוראה-למידה-הערכה אינטגרטיביות. המצגת השנייה עוסקת
בניתוח התכנית מההיבטים של הוראה-למידה-הערכה.
 
   
"בשבילי התכנית": אלו הן סדנאות לניתוח התכנית על מרכיביה
ולהבנתה ודוגמאות ליישום התכנית הנקראות "קצה חוט".
 
   
בהמשך יתווספו חומרי עזר למורים, התאמות ייחודיות למגזרים השונים
וסדנאות נוספות.
 
 


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/moledet
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004