בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה, קיץ התשס"ה 4.3‎-5

1. פרויקט חלוץ - בחינת בגרות מתוקשבת בשאלון "חבל שלא נלמד"
מקצוע הגיאוגרפיה נבחר ל"פרויקט חלוץ" של בחינה מתוקשבת. בקיץ
התשס"ה תהיה אפשרות להיבחן בדרך הרגילה, זו הנהוגה עד כה, או להצטרף
ל"פרויקט החלוץ" ולהיבחן באמצעות המחשב. השאלות תהיינה זהות בשני
השאלונים. אנו רואים במנהלים ובמורים שיחליטו להשתתף בפרויקט זה
פורצי דרך ומובילי שינוי. פרטים נשלחו במכתבים לבתי הספר ומופיעים
באתר המפמ"ר לגיאוגרפיה: .http://www.education.gov.il/geographya

2. שאלוני בחינת הבגרות במועד קיץ התשס"ה
מבנה בחינת הבגרות
מבנה הבחינה בשנת התשס"ה יישאר כפי שהיה בשנת הלימודים
התשס"ד.
2.1
שאלות המתייחסות למאמרים 2.2
"גיאוגרפיה של ארץ ישראל"
בשאלוני בחינות הבגרות בגיאוגרפיה בקיץ התשס"ה (ולאקסטרנים
גם בחורף התשס"ו), בפרק "הגיאוגרפיה של ארץ ישראל", תיכלל
שאלת בחירה (נוספת על שש השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה)
שתתבסס על אחד המאמרים מהספר "תמורות בגיאוגרפיה של ארץ
ישראל - גלעין ושוליים", בהוצאת האגף לתכניות לימודים ו" מעלות",
התשנ"ב. שמות המאמרים, שעל אחד מהם תתבסס השאלה, מופיעים
בחוזר המפמ"ר סה/1.
 
א.   
"גיאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה ה-21"
בפרק זה, במועדים שהוזכרו לעיל, תיכלל שאלת בחירה (נוסף על
ארבע השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה). השאלה תתבסס על אחד
המאמרים מתוך הספר החדש, "המזרח התיכון בראשית המאה
ה-21, מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה", בהוצאת האגף
לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז לטכנולוגיה חינוכית. שמות
המאמרים, שעל אחד מהם תתבסס השאלה, מופיעים בחוזר המפמ"ר
סה/1.
 
ב.   
בשאלות הבחירה שהוזכרו לעיל, בפרקים "ארץ ישראל" ו"המזרח
התיכון", תתבססנה השאלות בעיקר על המאמרים. תיתכן
התייחסות הן למאמרים שצוינו והן לנושאים רלוונטיים מספרי
הלימוד המקובלים.
ג.   
 
צמצום הפרקים לבחינה 2.3
אזורים בארץ ישראל
כדי לעודד הכרת אזורים בארץ ישראל נבחרו חמישה אזורים מתוך
כל אזורי הארץ. על אחד מהם תהיה שאלה רגיונלית בבחינת הבגרות
במועד קיץ התשס"ה (ולאקסטרנים גם במועד חורף התשס"ו), בפרק
"גיאוגרפיה של ארץ ישראל".
להלן רשימת האזורים: הגליל התחתון, עמק יזרעאל, השרון, הערבה,
הרי אילת.
 
א.   
הפרק "גיאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה ה-21"
בחוזר המפמ"ר סה/1 מפורטים הפרקים שלא ייכללו בשאלונים על
פרק זה במועד קיץ התשס"ה (ולאקסטרנים גם במועד חורף
התשס"ו). ספר הלימוד הוא "גיאוגרפיה של המזרח התיכון - תמורות
על סף המאה ה-21", מאת ארנון סופר ודלית גרוס לן, בהוצאת "עם
עובד".
 
ב.   
הנושא "מערב אירופה לקראת המאה ה-21"
בחוזר המפמ"ר סה/1 מפורטים הפרקים מספר הלימוד "מערב
אירופה לקראת המאה ה-21" בהוצאת האגף לת"ל, התשנ"ח, שלא
ייכללו במועד קיץ התשס"ה (ולאקסטרנים גם במועד חורף התשס"ו).
ג.   
הפרק "חבל שלא נלמד"
בפרק "חבל שלא נלמד" יכולות להופיע בבחינת הבגרות כל המדינות,
חוץ מהמדינות הנלמדות באופן מפורט ביחידות הלימוד האחרות.
המדינות שלא תופענה בפרק "חבל שלא נלמד" הן: ישראל, לבנון,
סוריה, ירדן, מצרים, ארצות הברית, צרפת, איטליה, גרמניה, בלגיה,
דנמרק, הולנד, ספרד, פורטוגל, אירלנד ויוון.
 
ד.   
אטלסים המותרים לשימוש בבחינת הבגרות
במועד קיץ התשס"ה (ולאקסטרנים גם במועד חורף התשס"ו) יותרו
לשימוש בבחינת הבגרות האטלסים הבאים בלבד:
2.4
אטלס אוניברסיטאי חדש, מאת מ' ברור, הוצאת יבנה, משנת
1993 ואילך
 
א.   
אטלס כרטא פיזי, מדיני, כלכלי, חברתי, עורך ראשי א' שחר,
הוצאת כרטא, משנת 1993 ואילך
 
ב.   
אטלס ישראל החדש, המרכז למיפוי ישראל, האוניברסיטה
העברית בירושלים (בחלקי הבחינה הכוללים את "הגיאוגרפיה של
ארץ ישראל").
במועדים הנ"ל תיכלל בפרק "ארץ ישראל" שאלה (לבחירה) שתתבסס
על מפות מתוך אטלס זה. המילון למונחי הגיאוגרפיה המצורף לחלק
מהאטלסים אסור לשימוש בבחינה.
 
ג.   


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לגיאוגרפיה, דוא"ל
daliafe@int.gov.il
טל' 050‎-6282237.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004