בחינות 4.
בחינות בגרות במוזיקה-רסיטל 4.3‎-6
בחינות הבגרות במוזיקה-רסיטל תיערכנה בין החודשים פברואר-אפריל
2005.
1. 
משך הבחינה כ-30 דקות. חובה להביא לבחינה את חוברות התווים של
היצירות המבוצעות ברסיטל. על הנבחן להביא אתו את כלי הנגינה.
2. 
מנהל בית-הספר יצייד את התלמיד בטופס 9540, חתום על ידו, בתוספת
מדבקות.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יעל שי, מפקחת מרכזת על החינוך
המוזיקלי,
בטל' 03‎-6896098 ו-050‎-6283670.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004