עובדי הוראה
8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
המרכז להשתלמויות לעו"ה בכירים במדעים ובטכנולוגיה
ובמתמטיקה בשלומי - שנה"ל התשס"ה
8.2‎-1
ה"מרכז" נקבע על ידי מנכ"ל המשרד בשנת 1993 כמוסד מוביל בכל הנוגע
להשתלמויות במדעים ובטכנולוגיה, במתמטיקה ובמחשבים ליישום דוח
"מחר 98" (דוח הוועדה בראשותו של פרופ' חיים הררי).
מתקני הלימוד ב"מרכז" נבנו במגמה לאפשר קיום השתלמויות בתנאי לימוד
משופרים, משולבים באירוח מלא ובתנאי פנימייה נוחים. חדרי הלימוד צוידו
בציוד מעבדתי ובאמצעי עזר חדישים להוראה, במחשבים ובתקשורת
שיאפשרו קיום קורסים ברמה גבוהה. לרשות המשתלמים מרכז משאבים על
שם שמחה גוטליב ז"ל, ובו מאגרי מידע כתובים וממוחשבים וחדר עיון
מרווח. במקום גם פועלת רשת מחשב אלחוטית המאפשרת למשתלמים לגלוש
באינטרנט באמצעות מחשב האישי, בתנאי שמותקן בו כרטיס רשת אלחוטית.
המרכז מופעל על ידי האגף להשתלמות ולהדרכת עובדי הוראה במינהל
להכשרה, השתלמות והדרכה לעובדי הוראה.

מטרות ה"מרכז"
להטמיע את מדיניות המשרד לביצוע חשיפה מערכתית מתוכננת של
אוכלוסיות היעד הרלוונטיות לחידושים במדעים ובטכנולוגיה,
במתמטיקה ובמינהל חינוכי במגמה לאפשר תהליכי שינוי ולקצר את
הטמעתם באופן משמעותי
א.
להעלות את רמת ההוראה בתחומי המדע והטכנולוגיה והמתמטיקה של
עובדי מערכת החינוך:
ב.
ללמד דרכי הוראה מגוונות ולהדגיש את אופן יישומן בתכניות
הלימודים במדע ובטכנולוגיה ובמתמטיקה תוך שילוב טכנולוגיות
מתקדמות בהוראתם
1.  
להכיר למורים סביבות למידה מתקדמות 2.   
לקדם הישגים בהוראת המדע והטכנולוגיה באמצעות שיפור
מיומנויות (תקשורת מדעית, הפעלת ציוד...)
3.  
להכשיר אוכלוסיות יעד בנושאים נבחרים בזמן קצר.
ג. 
הפעילות הלימודית בשנה"ל התשס"ה תכלול את תחומי התוכן
האלה:
רקע מדעי בתחומים הדיסציפלינריים והאינטרדיסציפלינריים של
מדע-טכנולוגיה (פיזיקה, כימייה, ביולוגיה) ומתמטיקה ותכניות
הלימודים בתחומים האלה (הרציונל ומפרטי התוכן)
 
מיומנויות מחשב בעשייה החינוכית: השימוש במחשב ככלי חישוב,
כמאגר מידע, כמעבד תמלילים, כאמצעי למידה ברשת, ככלי תקשורת
וככלי הדמיה לניסויים מדעיים-טכנולוגיים; תהליכי הערכה; שפה
מדעית; היכרות והפעלה של ציוד מדעי
 
היערכות למבחנים בינלאומיים במדע ובטכנולוגיה ובמתמטיקה
 
סביבות למידה מתקדמות: תחנה מטאורולוגית, גינה לימודית
ממוחשבת, חממית, תוכנות מגוונות, מצלמות דיגיטליות, ערכות לגו
ממוחשבות ועוד
 
ארגון והפעלה של מעבדות וציוד מעבדתי: היכרות עם אמצעי עזר
להוראת המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה
 
חינוך לערכים: איכות סביבה, איכות חיים ובטיחות, מדע-טכנולוגיה
ויהדות
 
הפילוסופיה של המדע ופילוסופיה חינוכית והשתמעותן להוראת
מדע-טכנולוגיה ומתמטיקה
 
פסיכולוגיה קוגניטיבית ודרכי חשיבה של תלמידים ותפיסת מושגים
מדעיים
 
כלי לניהול למנהלים: חשיבה יצירתית ופתרון בעיות, טיפוח יזמות
בית ספרית, ניהול תרבות איכות ארגונית במוסדות חינוך (ISO 14000
וISO 9002-)
 
למידה חוץ-כיתתית של המקצוע מדע-טכנולוגיה.
 
מסגרת ההשתלמות
הקורסים מתקיימים -
- במשך 3 ימים (28 שעות)
- במשך חמישה ימים, בימים א'-ה'. (אפשרות השלמה מקוונת ברשת, בת
56 שעות)
1.
- בימי עיון (יום אחד או יומיים)  
- בימי עיון מתמשכים של כ-10 מפגשים, במהלך שנת הלימודים (סה"כ
56 שעות לגמול).
 
מסגרות תוכני הקורס נקבעות במשותף עם המפמ"רים ועם הפיקוח
הארצי.
2.
מספר המשתתפים בכל קורס הוא 32‎-26 משתלמים.
3. 

גמול השתלמות
עובדי הוראה שימלאו אחר דרישות הקורס יקבלו אישור לגמול השתלמות -
עם ציון - על מספר שעות ההשתלמות שלמדו, בהתאם לתקנות המשרד.

הארגון וסדרי ההרשמה לקורסים
ההרשמה לקורסים תיעשה במחוזות על ידי המפקחים המקצועיים
למדע-טכנולוגיה, למחשבים ולמתמטיקה ועל ידי המפקחות על גני
הילדים, על פי הנחיית הנהלת המחוז. אפשר להירשם להשתלמויות
באמצעות האתר באינטרנט, http://www.shlomi.org.il.
1.
ההסעה למרכז תהיה מתחנת הרכבת בנהריה למרכז בשלומי ביום
ההגעה, בשעה קבועה.
2.
המשתלמים יקבלו החזר של הוצאות נסיעה בכפיפות לנהלים בחוזר
המנכ"ל.
3. 
דמי ההרשמה עבור השתלמות בת שלושה ימים הם 250 ש"ח, עבור
השתלמות בת חמישה ימים - 330 ש"ח ועבור ימי עיון - 75 ש"ח ליום.
4. 

מידע חשוב
באתר האינטרנט של המרכז בשלומי אפשר לקבל מידע אודות תכנית
ההשתלמויות השנתית ותוכני ההשתלמויות, נוסף לחומר העשרה מגוון
לאנשי חינוך.
1.
למרכז בשלומי יש תו תקן של מכון התקנים ISO 9002 (משנה"ל
התשנ"ט).
2.
בשנת הלימודים התשס"ה יהיה המרכז סגור בתאריכים האלה:  3. 
חופשת סוכות: י"ד-כ"ב בתשרי התשס"ה (29.9‎-7.10.04)  -   
חופשת פסח: ט"ו-י"ט בניסן התשס"ה (24‎-28.4.05)  -   
חופשת הקיץ: ג' בתמוז-ה' באב התשס"ה (10.7‎-10.8.05).
 
-   


הכתובת למשלוח דואר ולבירורים: המרכז להשתלמויות מורים
במדע ובטכנולוגיה,
שלומי, ת"ד 1156, מ' 22832, דואר אלקטרוני
ida@netvision.net.il
טל' 04‎-9809165, פקס' 04‎-9809169.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004