תוכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
"עוברים ללוח העברי" 9.15‎-1
משרד החינוך התרבות והספורט הקים ועדה שתפקידה להציע רעיונות
ואמצעים להטמעתו של הלוח העברי במערכת החינוך על תלמידיה, מוריה
ומוסדות החינוך שלה בכל הגילים.
הוועדה מציעה, תחת הססמה "עוברים ללוח העברי", כמה הצעות עקרוניות
ומעשיות, וקוראת למערכת החינוך על ענפיה ומוסדותיה להציע רעיונות
נוספים, וכן ליזום ולבצע רעיונות כאלו בתחומם.
האגף לתרבות תורנית עיצב כרזה צבעונית בשני גדלים בנושא ושלח אותה
לכל חטיבות הביניים ובתי הספר היסודיים. הכרזה מתארת את אופיו של
הלוח, את מהותו ואת תכניו, כחלק ממסע להגברת המודעות לאופיו של הלוח
העברי.


בשאלות אפשר לפנות אל יו"ר הוועדה להטמעת הלוח העברי, מר
מיכאל כהן,
טל' 02‎-5604706/7.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004