תוכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
אירועי יום הזיכרון התשיעי ליצחק רבין 9.4‎-2


כללי
1.
השנה ימלאו 9 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון מר
יצחק רבין. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997"
יצוין יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין השנה ביום ד', י"ב
במרחשוון התשס"ה, .27.10.2004
 
1.1
 
 
סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל
יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל מוסד חינוכי.
 
1.2
 
 
סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון (א) בפעולות
שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שיוקדשו
לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה".
סעיף זה חל על כל בתי-הספר, ללא הבדל השתייכות, מיקום או
מעמד.
 
1.3
 
 
מוסדות החינוך
2.
במהלך יום הזיכרון כולו תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או
במסגרות אחרות. יש לחתור לכך שפעילות זו תתחיל עוד קודם לכן
ושיום-הזיכרון יסכם אותה לימודית ורגשית.
2.1
 
מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו בשאר
הפעילויות, יבואו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים
בחוק, ואין להסתפק באחד מהם בלבד. בבתי הספר הדתיים ילמדו
משניות, ייאמרו פרקי תהלים, ותיערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק
רבין ז"ל. כמו כן תינתן שעת מחנך.
 
2.2
 
 
דמותו ופועלו של יצחק רבין יועלו תוך הדגשת היותו פטריוט יהודי
וישראלי: בנעוריו כלוחם בפלמ"ח, בבחרותו כמפקד וכפורץ הדרך
לירושלים הנצורה בתש"ח, בשירותו הארוך בצה"ל, בתפקידו
כרמטכ"ל הניצחון, כמאחד ירושלים וכנושא "נאום-הר-הצופים"
במלחמת ששת הימים, בשירותו כשגריר ישראל בארה"ב, בכהונתו
הראשונה כראש-הממשלה שחתמה על הסכמי-הביניים עם מצרים
ובכהונתו האחרונה כראש-הממשלה שבעיצומה נרצח, כמחדש
ההשקעות בתשתיות ובחינוך, כעושה השלום עם ירדן וכמוביל
המאמץ להגיע להסדר עם הפלשתינאים.
 
2.3
 
 
הנושא המרכזי השנה הוא "הכרעות בעת מחלוקת", הדגשת הצורך
לגשר בין אמונות לתפיסות עולם מפלגות, שכן: "בדמוקרטיה יכולות
להיות מחלוקות, אך ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות" (יצחק
רבין בנאומו האחרון).
 
2.4
 
 
יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות באופנים שונים,
תוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, על
פי הנושאים האלה:
 
2.5
 
 
ההכרה בחובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד
ולקיים את חוקי המדינה
 
א.   
ההכרה כי בחברה הישראלית הדרך היחידה לקבלת הכרעות
מעשיות היא הדרך הדמוקרטית
 
ב.   
הבהרת פגיעתה החמורה של האלימות בערכי מוסר אוניברסליים
וייחודיים
 
ג.   
הבהרת סכנתה של האלימות בענייני הציבור והמדינה לאינטרס
הקיומי המתמשך של העם היהודי במדינתו ולחברה הישראלית
בכללותה
 
ד.   
בירור ייחודו של רצח מנהיג נבחר כסוג של התנקשות במדינה
ופגיעה בכל אזרחיה
 
ה.   
בירור המשמעות של "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו
חיים בלעו" (פרקי אבות פרק שני, משנה ז').
 
ו.   
נוסף לפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ ליזום ולקיים,
ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו, פעילויות משותפות עם הורים,
עם בתי-ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמי-קהילה.
 
2.6
 
 
בפעילויות יום הזיכרון שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל
התלמידים. אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות.
 
2.7
 
 
יישובים ומחוזות 3.
אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמות של רשויות מקומיות,
מתנ"סים וועדי-הורים יישוביים. פעילויות מחוזיות של המשרד תיקבענה
על ידי מנהלי המחוזות.
 
 
טקסים ואירועים ממלכתיים 4.
טקס פתיחת אירועי הזיכרון, בהשתתפות תלמידים ובני נוער מבית
הספר ע"ש רבין בשדרות, יתקיים בבית הנשיא ביום שלישי, י"א
במרחשוון התשס"ה, 26.10.04, בשעה 17 (ההשתתפות עפ"י
הזמנות).
 
4.1
 
 
טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים, במעמד נשיא
המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון
יתקיים ביום רביעי, י"ב במרחשוון התשס"ה, 27.10.04, בשעה 15.
הטקס יועבר בשידור ישיר בטלוויזיה.
 
4.2
 
 
ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון,
יצחק רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויו"ר הכנסת
תתקיים ביום רביעי, י"ב במרחשוון התשס"ה 27 באוקטובר 2004
בשעה 00:17 בכנסת. הטקס יועבר בשידור ישיר בטלוויזיה.
 
4.3
 
 
עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין במערכת החינוך
5.
העצרת תתקיים במעמד שרת החינוך התרבות והספורט, מנכ"לית המשרד
וההנהלה הבכירה ב-י"ב במרחשוון התשס"ה, 27.10.04, בשעה 11, באולם
התיאטרון בז'ראר בכאר. העצרת נערכת על ידי מינהל החברה והנוער, והאגף
לחינוך יסודי, בשיתוף עם מטה ההסברה. האירוע ישודר בשידור ישיר
בטלוויזיה החינוכית. בתום העצרת יצאו בני הנוער לסיורים באתרים
הקשורים לפועלו של יצחק רבין.

השתלמויות וחומרי למידה
6.
מטה שנהר-קרמניצר מקיים השתלמויות, ובמסגרתן יוקדש פרק זמן
להיערכות לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל
מטה שנהר-קרמניצר בירושלים, לגב' כוכבה יחזקאל, טל'
02‎-5603537, פקס' 02‎-5602883.
6.1
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, בשיתוף עם המחוזות במשרד, מציע מגוון
השתלמויות וימי עיון לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים אפשר לפנות
אל המחלקה לחינוך במרכז רבין, לגב' אילנה רבינוביץ, טל'
03‎-6436545, שלוחה 208.
6.2
בימים אלה תגיע לבתי הספר ערכת למידה הכוללת - 6.3
מגוון הצעות לעריכת טקסים  -   
הצעות ללימוד ולשימוש במקורות מגוונים;  -   
הפעלות, למידה בבית מדרש, דיונים וכד';  -   
גיליון מיוחד של "פנים לכאן ולכאן";  -   
כרזה.
 
-   
באתרי האינטרנט של מינהל החברה והנוער במשרד החינוך ושל מרכז
רבין מצויים חומרי לימוד והצעות נוספים:
6.4
אתר משרד החינוך: www.education.gov.il  -   
אתר מינהל החברה והנוער: www.noar.education.gov.il  -   
אתר מרכז יצחק רבין לחקר ישראל: www.rabincenter.org.il
 
-   


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004