תוכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
השתלמות בספרות ב"בית יציב" למורים המלמדים בבית
הספר היסודי הממלכתי
9.7‎-6
בימים ראשון-שלישי, י"ח-כ' במרחשוון התשס"ה, 4‎-2 בנובמבר 2004,
תתקיים במרכז הארצי להשתלמויות עובדי הוראה ב"בית יציב" בבאר שבע
השתלמות בנושא "הטקסט הספרותי כמעצב השקפת עולם".
ההשתלמות תעסוק בסוגיות מתוך תכנית הלימודים בספרות לבית הספר
היסודי, תוך בירור הזיקות בין ספרות לתרבות יהודית. היא תכלול הרצאות,
סדנאות ומפגשים עם מאייר, עם סופר ועם שחקן. כמו-כן יתקיים סיור לילי.
ההשתלמות תהיה בתנאי פנימייה ותזכה את המשתתפים בשעות גמול.


להרשמה, לבירור פרטים ולקבלת תכנית מפורטת אפשר לפנות אל
"בית יציב",
בטל' 08‎-6283504 ובפקס' 08‎-6283506. עדיפות תינתן למורים
שעדיין לא השתלמו ב"בית יציב".


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004