ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-3

1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
יום הזיכרון לרבין
באתר לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין אפשר למצוא ציוני
דרך עיקריים בדרכו הפרטית והפוליטית של רבין, נהלים לציון יום
הזיכרון במוסדות החינוך, קטעי
עיון ומקורות לתלמידים ולמורים העוסקים בנושא ואתרים חיצוניים
העוסקים בהנצחת רבין.
1.1


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/hagut/rabin.htm

 
אתר "אוח" בשפה הערבית
משרד החינוך מעלה אתר בשפה הערבית. בהתאם להחלטת הממשלה
תורגמו חלקים רלוונטיים מאתר "אוח" לערבית. האתר כולל את אלפון
יחידות המשרד וטלפונים נבחרים, שאלוני בחינות המיצ"ב בערבית,
אתרים פדגוגיים שהם רלוונטיים למגזר הערבי והפניות למידע רלוונטי
עבור המגזר הערבי בישראל.
1.2


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/aravit


2. אתרי היחידות
 
אתר חינוך, תרבות וספורט למגזר הדרוזי והצ'רקסי
בימים אלה עולה לאוויר גרסה חדשה של אתר האינטרנט של מערכת
החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי. האתר נועד לשרת את אוכלוסיות
התלמידים ועובדי ההוראה והקהילה מקרב הדרוזים והצ'רקסים, וכן
את הציבור הרחב המתעניין בנושאי חינוך, חברה והיסטוריה של המגזר
הדרוזי והצ'רקסי.
האתר מכיל מאגר מידע וחומר תיאורטי מקיף בנושאי החינוך הדרוזי
והצ'רקסי וכן הפעלת קהילות ומשימות בתחומי חינוך שונים במטרה
לקדם את המערכת באמצעות חדירת התקשוב כסביבת למידה ולענות על
הצרכים האמיתיים של בתי הספר.
האתר הוא באחריות מר סאלח אלשייך, הממונה על החינוך הדרוזי
והצ'רקסי, והפעלתו היא באחריות מר אכרם אברהים - האחראי על
התקשוב במגזר הדרוזי והצ'רקסי.
2.1


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/druze


אתר מחוז חיפה
פורסם האתר החדש של מחוז חיפה. האתר מספק מידע עדכני להורים,
לתלמידים, למורים, למנהלים ולעובדי המשרד בכל הקשור לנוהלי
המשרד, וכן חומרים פדגוגיים ואת פרסומי המחוז.
2.2


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/haifa


אתר מחוז תל-אביב
פורסם האתר החדש של מחוז תל-אביב. האתר מכיל מידע שימושי הנוגע
לענייני כוח אדם בהוראה במחוז, המחלקה המשפטית, הדוברות, טיולים
וכו'. כן יש בו מידע על הפיקוח במסגרות השונות ועל הנעשה ב"פסגות"
ובתחומי הדעת השונים. לגבי כל הגופים במחוז מפורסמות דרכי פנייה
אפשריות, וניתן מידע על עבודתם.
2.3


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tel-aviv
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/3, י"ז מרחשוון תשס"ה, 1 בנובמבר 2004