חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
הכנה לצה"ל 7.1
תכנית "חבצלות" של אגף המודיעין בצה"ל 7.1‎-1

"חבצלות" היא תכנית חדשה שעל הכנתה שוקד בימים אלה אגף המודיעין
בצה"ל ומטרתה הכשרת קבוצת איכות של קציני מחקר מודיעיני שתהיה חוד
החנית בתחומי הליבה באמ"ן ובזרועות (חילות הים והאוויר) ותיתן מענה
מיטבי וארוך טווח לאתגרים שבפניהם יעמדו אמ"ן, צה"ל ומדינת ישראל
בעתיד. לשם כך פועל אגף המודיעין בצה"ל ליידע את תלמידי כיתות י"ב בבתי
הספר התיכוניים על התכנית.

הכשרתו של חניך חבצלות" תיערך באווירה צבאית בקמפוס של אוניברסיטה
מהמובילות במדינה, תארך שלוש שנים אקדמיות ותורכב מהכשרות
אקדמיות וצבאיות המשולבות זו בזו, והכול במימון מלא של צה"ל.

במסגרת הלימודים האקדמיים יוכשר החניך במסלול דו-חוגי שתכליתו מחד
גיסא להרחיב את בסיס הידע שלו במקצועות תוכן כגון מדעי המדינה, המזרח
התיכון, ערבית ויחסים בינלאומיים, ומאידך גיסא להקנות לו "כלים"
שתכליתם פיתוח יכולות אנליטיות בתחום החשיבה, הניתוח והסקת מסקנות
באמצעות חוג נוסף אשר יבחר החניך מתוך היצע קיים: מתמטיקה או
כלכלה או מדעי המחשב או פילוסופיה.

בתום ההכשרה האקדמית יוענק לחניך תואר ראשון דו-חוגי בהתאם לחוג
שבחר. תואר זה יאפשר לו בבוא הזמן לימודי המשך לתואר שני בחוגים
שלמד ללא כל השלמות.

לצד ההכשרה האקדמית יוכשרו החניכים בתחום הצבאי שיכלול טירונות,
קורס קצינים והשלמה חילית, ועם כניסתם לשירות קבע יקבלו דרגת סגן.
בנוסף יעברו החניכים הכשרות מגוונות ביחידות המסווגות ביותר בקהיליית
המודיעין אשר יכשירו אותם לביצוע תפקידיהם בעתיד.

מסלול השירות בתכנית "חבצלות" הוא בן 9 שנים. המועמדים מתחייבים
לשרת, נוסף ל-3 שנות שירות החובה המוקדשות להכשרה אקדמית וצבאית,
6 שנות שירות בקבע.

בוגרי התכנית ישולבו, עם סיום הכשרתם וכניסתם לשירות קבע, בחטיבת
המחקר באמ"ן וביחידות המודיעין בחמ"ן ובזרועות (חילות הים והאוויר)
ובפיקודים המרחביים.

לתכנית "חבצלות" יתקבלו מדי שנה כ-25‎-20 חניכים בלבד. המיונים
לתכנית יתקיימו פעם בשנה והם פתוחים לבנים ולבנות כאחד. המבקשים
להתקבל לתכנית יידרשו לעמוד במיונים הקפדניים של חיל המודיעין ובתנאי
הקבילות האקדמית לאוניברסיטה בחוג שבו יבחרו ללמוד.


מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של חמ"ן, www.idf.il/aman


בימים הקרובים צפוי להישלח אל המנהלים מכתב מטעם חיל המודיעין ובו
הסבר אודות התכנית. בחלק מבתי הספר אף יבקשו נציגי חיל המודיעין לבקר
כדי לפגוש את המנהלים או את הגורמים הרלוונטיים ולהציג את התכנית
לפניהם. המנהלים מתבקשים לשתף פעולה עם נציגי חיל המודיעין וליידע את
התלמידים אודות התכנית.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/3, י"ז מרחשוון תשס"ה, 1 בנובמבר 2004