חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9
המועצה הציונית בישראל 7.9‎-1

1. רקע
המועצה הציונית בישראל עוסקת בהעמקת אופייה היהודי-ציוני של ישראל
ומקיימת מפעלים חינוכיים רבים בכל רחבי הארץ בסיוע משרד החינוך
ובתיאום עמו. להלן פירוט של חלק ממפעלים אלה. בתי הספר העל יסודיים
יכולים להיות שותפים בהם ולהיעזר בתכניות החינוכיות ובהפעלות באמצעות
הצוותים המקצועיים של המועצה.


2. הקונגרס הציוני של הנוער בישראל
מפעל חינוכי זה נועד להגביר את מעורבותם של צעירים בחיי החברה
והמדינה. הקונגרס יתקיים השנה ב-ט"ז בטבת התשס"ה, 28.12.04,
בהרצליה, בהשתתפות 1,000 צירים, נציגות בתי הספר התיכוניים, תנועות
הנוער, מועצות נוער ותלמידים והמועצות הציוניות לנוער. שותפים למפעל
מינהל החברה והנוער במשרדנו והקרן הקיימת לישראל, והוא נערך בחסות
העיר הרצליה.

הקונגרס מתקיים בהרצליה, בסימן 100 שנים לפטירת חוזה המדינה, הד"ר
בנימין זאב הרצל.

בתי הספר מתבקשים לשלוח נציגים נבחרים לקונגרס הציוני בתיאום עם
המועצה הציונית.


3. שנת המאה לפטירתו של חוזה המדינה
המועצה הציונית מארגנת כמה אירועים מרכזיים ותכניות חינוכיות בנושא
שנת המאה לפטירתו של הרצל.


4. המדרשה הציונית
המדרשה היא מסגרת חינוכית לטיפוח ולהעמקה של תודעה יהודית
ציונית-ערכית רלוונטית לחברה הישראלית בימינו. "תודעה ציונית" פירושה,
לפי תפיסת המדרשה, לימוד, ידיעה ומעורבות פעילה ומשמעותית של נוער
ומבוגרים בנושאים ציוניים.

להלן תכניות המדרשה:

סמינר "שייכות ומחויבות - ציונות והעם היהודי בימינו"

הסמינר מתקיים מדי שנה בתחילת חודש יולי בבית הארחה בהרי
ירושלים. מטרתו לחשוף את המשתתפים למגוון נושאים ציוניים בהיבט
רלוונטי אקטואלי. בסמינר מרצים הוגים ואנשי אקדמיה מן השורה
הראשונה, ומתקיימות סדנאות לקראת הפעילות בבתי הספר בנושאים
הנדונים. הסמינר מכוון בעיקר לצוותים בית ספריים של מנהלים ובעלי
תפקידים בחינוך העל-יסודי.
4.1
ימי עיון בבתי הספר
בימי העיון המשתתפים עוסקים בליבון נושאים העומדים על סדר היום
הציוני, כגון מאמץ של עשייה לקראת כינון חברת מופת, השתייכות
תרבותית, זהות ושייכות, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, מחויבות -
אני והכלל, אחווה ומחלוקת ועוד. יום העיון כולל הרצאה, סדנאות
ודיונים על בסיס טקסטים במסגרת יום בודד או בסדרה של 3‎-2 ימים.
4.2
השתלמות מורים מובילים ב"אתרי הציונות וערכיה היום"
ב"בית יציב" בבאר שבע


ההשתלמות מיועדת למנהלים, למורים ולבעלי תפקידים בחינוך העל
יסודי שבית ספרם יקיים תכניות ופעילות בנושאים שהמדרשה עוסקת
בהם. בשנת הלימודים התשס"ה ייפתח מחזור ב'.
4.3
המופע "הרצל קם לתחייה"

זהו מופע תיאטרון לשני שחקנים היכול לשמש פתיח לדיון עם הקהל
בשאלות של זהות יהודית-ציונית והקשר עם העם היהודי ועם החזון
הציוני בעבר והיבטיו הרלוונטיים והאקטואליים בהווה. בהמשך למופע
מתקיימות סדנאות, וכן נערך דיון על סמך כתבי הרצל, יומניו וספריו
"אלטנוילד" ו"מדינת היהודים" בהקשר של נושאים שעלו במופע. המופע
יכול גם לעמוד בפני עצמו.
4.4
התכנית "אנחנו מאותו הכפר - סובלנות ואיחוי קרעים"

התכנית בוחנת את המושג ערך כפי שהוא נתפס על ידי התלמידים וכן
משלבת לימוד וניסוח מחדש של ערכים, עמדות ומחויבות לסולידריות
ולאיחוי קרעים וליצירת אווירה של סובלנות לאור קטעים ממגילת
העצמאות ומטקסטים נוספים. יישום התכנים נעשה על ידי פעילות המשך
בבית ספר, בסדנאות שבהן יכתבו התלמידים אמנה לקהילת בית הספר.
4.5
התכנית "מנהיגים בצומתי הכרעה"

התכנית עוסקת בלימוד ובבחינה של מנהיגים ואופי מנהיגותם לאור
עשייתם של שלושה מנהיגים בתולדות המדינה: דוד בן גוריון, מנחם בגין
ויצחק רבין. התכנית היא בת 28 שעות, למורים, ומקנה גמול השתלמות.
היא כוללת מפגשים של 4 שעות ויום סיור באתרים הקשורים לאישים
אלה. התכנית מודולרית, ואפשר להפעילה גם באופן חלקי. היא מיועדת
למורים ולתלמידים בחינוך העל-יסודי.
4.6
התכנית "צו חילוץ לחלוציות"

התכנית בוחנת את המושג "חלוציות" ואת אופיו בעבר ובהווה, וכוללת
סדנת פתיחה ויום מפגשים עם תושבים. עם יישובים חדשים, וכן עם
פרויקטים תעשייתיים וחינוכיים בנגב להדגמת העשייה הציונית.
4.7
המופע "הנשף של ליז"

זהו מופע תיאטרון לשני שחקנים העוסק בקשר בין יהודי התפוצות
למדינת ישראל ובדילמות הנובעות מקשר זה כיום, למעלה מ-50 שנה
לאחר הקמת המדינה. המופע יכול לשמש פתיח ליום עיון העוסק
בציונות, בחברה הישראלית וביחסי ישראל והתפוצות באמצעות דיונים
בקבוצות, הפעלות ועוד.
4.8
סמינר למנהיגות ציונית

המדרשה ערוכה לקיים סמינרים בנושאי מנהיגות בהדגשים ציוניים
למועצות תלמידים, לכיתות ולשכבות בבית הספר בהתאמה לאופיו
ולרצונו של בית ספר. היקף הפעילות מותאם לרצונו של בית הספר: יום,
יומיים, שלושה ימים או יותר.
4.9