תוכניות לימודים 9.
תכניות מיוחדות 9.14
"נוער חושב מחר" 9.14‎-1

1. רקע
ב-ה' בשבט התשס"ד, 28.1.04, נערך בהצלחה רבה טקס השקת הספר
"נוער חושב מחר" שרוכזו בו חיבורים של תלמידי תיכון שכתבו על חזון
מדינת ישראל במאה העשרים ואחת. בטקס הוענקו מחשבים ניידים
לחמשת הכותבים המצטיינים ותעודות הצטיינות לשאר שנים-עשר
הכותבים שמאמריהם נכללו בספר. לאור הצלחתו של הפרויקט
במתכונתו הניסיונית ולאור התגובות החיוביות שהגיעו מתלמידים,
ממנהלי בתי ספר ומגורמים ממלכתיים, החליט משרד החינוך להפוך את
הפרויקט "נוער חושב מחר" לפרויקט רב-שנתי.
1.1
במהלך חודש דצמבר 2004 יושק הספר השני בטקס שייערך בלשכת
שרת החינוך.
1.2
בעקבות חוק בנימין זאב הרצל (חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו
ופועלו), התשס"ד-2004) הוחלט כי החל משנת הלימודים הנוכחית
תתקיים השקת הספר בכל שנה ב-י' באייר (ע"פ החוק יקוים יום הרצל
פעם בשנה, ב-י' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל). הכוונה היא
לקיים את טקס השקת הספר בכנסת ישראל.
1.3
הפרויקט "נוער חושב מחר" נועד לתת במה לרעיונות קונסטרוקטיביים
בבסיסם תוך דגש על האדם, החברה, הסביבה, הטכנולוגיה והדרכים
למימוש הפוטנציאל הגלום בהם. תלמידים מכל המגזרים מוזמנים
לכתוב בנושאים המדברים אל לבם ולתאר כיצד הם רואים את חזון
מדינת ישראל בעוד 30‎-25 שנה.

1.4
2. יעדי הפרויקט "נוער חושב מחר"
עידוד תלמידי התיכון למעורבות בגיבוש חזון מדינת ישראל
עידוד חשיבה עתידנית ומעורבות ציבורית בקרב בני הנוער
הפקת אוגדן שיכיל אסופת מאמרים ובו החיבורים הנבחרים על חזון
מדינת ישראל למאה ה-21, שיופץ במוסדות החינוך העל-יסודי, במוסדות
אקדמיים ובקרב קובעי המדיניות בישראל.

3. התחרות
התחרות היא תחרות חיבורים המיועדת לתלמידי כיתות י'-י"ב. בחיבור
התלמידים מתבקשים לסרטט קווים לחזונה של מדינת ישראל במאה
ה-21. החיבור יכול להתמקד בתחום אחד או יותר. תוכן החיבור יכול
להיות אוטופי או ריאליסטי, ואפשר לכתוב אותו בסגון חופשי, כסיפור או
כמאמר.
3.1
על החיבור להיות בן 5,000 מילים לכל היותר, מודפס בקובץ WORD,
גופן "דוד", גודל 12 ורווח .1.5 יש לשמרו בסיומת (R.T.F)Rich Text
Format. את החיבור יש לשלוח עד יום ב', י"ט באדר א' התשס"ה, 28
בפברואר 2005, באופן הזה:
3.2
יש להיכנס לאתר האינטרנט של הפרויקט, .www.my-israel.co.il -
באתר יש להקליק על הקישור "הגשת חיבור", ובדף זה יש למלא את
כל הפרטים בשדות הרלוונטיים, כולל צירוף קובץ המאמר. את
תהליך ההגשה יש לסיים בלחיצה על הפתור "שלח". עם קבלת
החיבור על ידי המערכת תישלח הודעת אישור אוטומטית לשולח.
-
התחרות תנוהל על ידי ועדת היגוי אשר תבחר את החיבורים הזוכים.
הוועדה תורכב מאנשי חינוך, מאנשי ציבור, מאנשי אקדמיה ומאנשי
תרבות. 15 המאמרים הטובים ביותר יזכו לפרסום באסופה שתודפס
ותופץ במסגרת הפרויקט. כותבי החיבורים הנבחרים, מנהלי בית ספרם
ומחנכיהם יוזמנו לטקס חגיגי בהשתתפות הנהלת משרד החינוך ונבחרי
ציבור. חמש היצירות הטובות ביותר תזכינה את כותביהן בפרס יקר
ערך.

3.3
4. הנחיות למנהלים/למורים
לבתי הספר תישלח, במהלך חודש נובמבר, ערכת התחרות אשר תכלול
את ספר השנה הראשונה, דפי מידע והצעות לפעולה.
4.1
החל מאמצע חודש נובמבר, כדי לקדם את הפרויקט, יפקדו סטודנטים
את בתי הספר שהם למדו בהם. יש לשתף עמם פעולה ולסייע להם ככל
שיידרש.
4.2
יש לנסות לעודד את התלמידים להשתתף בפרויקט זה. אפשר להפעיל את
המחנכים, את הרכזים החברתיים ואת המורים להיסטוריה ולאזרחות.
4.3
אפשר וכדאי לשלב את הפרויקט במסגרת תכניות הלימודים הקיימות.
מומלץ להשתמש בספר שיצא לאור כבסיס לדיון בכיתות.
כמו כן מומלץ להיכנס לאתר הפרויקט - www.my-israel.co.il -
כדי לקבל עדכונים שוטפים על הפרויקט. אתר מומלץ נוסף הוא:
"http://www.jafi.org.il/.education/anthology אתר זה סוקר את
היסטוריית החזונות והבריתות של העם היהודי ב-300 השנים
האחרונות במסגרת אנטולוגיה שמיטב המומחים שקדו עליה.
4.4


אפשר לקבל מידע נוסף באגף לחינוך על-יסודי, טל' 02‎-5603261/62.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/3, י"ז מרחשוון תשס"ה, 1 בנובמבר 2004