תוכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
מפגשים לחשיפת התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית
וליצירת אקלים חברתי-ערכי
9.4‎-5
מפגשים חשיפה והשתלמות בדגש על טיפוח תקשורת בין-אישית ועל
יצירת אקלים חברתי-ערכי למובילי התכנית בבתי-הספר ברחבי הארץ
יתקיימו על-פי הפירוט שלהלן:
מפגשי חשיפה לקבוצות מנהלים באזורי הפיקוח יתקיימו ברחבי
הארץ, בהתאם לבקשות שתופנינה על-ידי המפקחים הכוללים למחלקה
לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי.
- 
השתלמות ארצית למרכזי התכנית בבתי-הספר ולמדריכים מכל
הארץ
יתקיימו במרכז פסג"ה רמת-גן במהלך החופשות, בהיקף של 4
מפגשים בני 28 שעות (רבע גמול), בין השעות 9 עד 16, בתאריכים
האלה:
חופשת חנוכה, יום חמישי, כ"ו בכסלו התשס"ה, 9.12.04
חופשת פסח, יום חמישי, ה' בניסן התשס"ה, 14.4.05
חופשת הקיץ, יום שלישי, כ"ח בסיוון התשס"ה, 5.7.05
חופשת הקיץ, יום שלישי, י"ח באב התשס"ה, .23.8.05

במפגשים יוצגו חומרים תיאורטיים, יועלו כיוונים והצעות ליישום
התכנית בכיתה ובבית הספר, תודגמנה סדנאות יישומיות לחדרי מורים
ויחולקו חומרים ייחודיים המסייעים לעבודת מובילי התכנית בבית
הספר.

מובילי התכנית בבתי-הספר המעוניינים להצטרף להשתלמות מתבקשים
להירשם בהקדם באגף לחינוך יסודי, במחלקה לחינוך לחיים בחברה,
02‎-5603283/4. באמצעות הדוא"ל yesodi@educaton.gov.il או בטל'

יש לציין את הפרטים האלה: שם המשתלם, בית-הספר, המחוז, התפקיד,
הכתובת, מס' הטלפון האישי והדוא"ל.
- 


לפרטים נוספים על אודות מפגשי החשיפה וההשתלמות אפשר לפנות אל הגב' זהבה
שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה, רחוב דבורה הנביאה, בין לב-רם,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5603283/4, פקס' 02‎-5604043.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/3, י"ז מרחשוון תשס"ה, 1 בנובמבר 2004