הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5 
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2 
פרס שרת החינוך התרבות והספורט ושר התחבורה
לבתי"ס מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים - ביטול סעיף
5.2‎-8 בחוזר הוראות הקבע סב/6(א)
5.2‎-12 

בחוזר הוראות הקבע סב/6(א) פרסמנו בסעיף 5.2‎-8 הנחיות בנושא פרס שרת
החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים. סעיף
זה מבוטל, ומעתה והלאה תפורסמנה ההנחיות בחוזרי "הודעות ומידע".

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/4(א), י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004