ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים וימים מיוחדים בחודשים דצמבר וינואר 3.5‎-5
חנוכה: מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשס"ה, 9 בדצמבר 2004, עד יום
רביעי, ג' בטבת התשס"ה, 15 בדצמבר 2004. הלימודים יתחדשו ביום
חמישי, ד' בטבת התשס"ה, 16 בדצמבר 2004, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
1. 
ט"ו בשבט: יום שלישי, ט"ו בשבט התשס"ה, 25 בינואר 2005. ט"ו
בשבט הוא יום נטיעות או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות או
טיולים בגלל מזג האוויר, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים
לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות בט"ו בשבט.
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004