ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
רענון ההוראות בנושא יציאת תלמידים להפגנות 3.7‎-5
אנו מבקשים להזכיר למנהלים ולמורים את הוראות הקבע בנושא יציאת
תלמידים להפגנות המובאות בחוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף 3.7‎-13,
תת-סעיף 7: "אסור לתלמידים ולמורים להשתתף בשעות הלימודים הן
בהפגנות פוליטיות והן בהפגנות מכל סוג אחר, ובמיוחד אסור למנהל ולמורה
לארגן הפגנה או לעמוד בראשה."

את ההוראות במלואן אפשר למצוא בחוזר הנ"ל. המנהלים מתבקשים להזכיר
למורים את ההוראות ולהפנותם לחוזר.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004