בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינת הבגרות ב"מבוא לתקשורת המונים" - קיץ התשס"ה 4.3‎-9
שאלון 049104 ב"מבוא לתקשורת המונים" יהיה החל משנת הלימודים
התשס"ה שאלון מפמ"ר.
בחינת הבגרות בשאלון זה תיערך ביום שני, כ"ג בניסן התשס"ה (2 במאי
2005) בשעה 9. משך הבחינה שעה וחצי (לא כולל זמן צפייה/קריאה).
השאלון יישלח במועד זה לבתי הספר.
בית הספר ישלח את ציוני הבחינה לאגף הבחינות על טופס 9540.

מידע נוסף אפשר לקבל באתר www.education.gov.il/tikshoret, ואפשר גם
לפנות אל המפמ"רית לתקשורת ולקולנוע, הגב' דורית באלין, בטל' 050‎-6282490.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004