דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
הספר "בסוד ילדים" - התמודדות עם מצבי פגיעה, מצוקה
וסיכון בקרב בני נוער, באמצעות ביבליותראפיה
6.1‎-1
הספר "בסוד ילדים" מכיל אוסף יצירות ספרותיות (שירים, סיפורים וספרים)
העוסקות בנושאים הקשורים לפגיעה, למצוקה ולתוקפנות. מדובר במצבים
כמו שמירת סודות, פיתוי, דחייה חברתית, פגיעה פיזית, נפשית ומינית, כעס
ותוקפנות.

היצירות מכוונות לעבודה ביבליותראפית עם תלמידים מהגן ועד סוף בית
הספר היסודי במסגרת הכיתה או בקבוצות קטנות, והן מעובדות בגישת
"ההוראה הטיפולית" על פי ד"ר דבורה קובובי. גישה זו מזמנת לתלמידים
אפשרות לפתח תובנות הקשורות להתמודדות במצבי קושי והתעללות
באמצעות הפוטנציאל הטמון ביצירות ספרותיות.

הספר מציע לאנשי החינוך כלים מובנים שיאפשרו להם לקיים שיח עם
הילדים על נושאים קשים. הוא מכיל מבוא מפורט המנחה את הקורא כיצד
להיעזר בספר לעבודה בכיתה. כל יצירה מלווה בהנחיות כלליות להוראה
טיפולית בכיתה ובהערות המפרטות בקצרה את הנושאים המרכזיים שהיא
עוסקת בהן ואת אוכלוסיות היעד שמומלץ לעבוד עמן. חלק מן היצירות
מעובדות באופן מפורט להוראה בכיתה.

הספר יצא בהוצאה משותפת של שפ"י במשרדנו ועמותת "אשלים" של הג'וינט,
בעריכת עלמה כפרי. צוות הפיתוח: שוש צימרמן, נירה אשל ולבנה רזניק לזר.
הספר מלווה בתקליטור.


מחיר הספר (כולל התקליטור) 50 ש"ח, ואפשר לרכוש אותו באמצעות "ספר לכול",
טל' 1‎-800‎-35‎-1‎-800.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004