תכניות לימודים 9.
דמוקרטיה ודו-קיום 9.2
יום זכויות האדם הבינלאומי 9.2‎-1
יום זכויות האדם יתקיים השנה, כמדי שנה, ב-10 בדצמבר 2004. השנה חל
תאריך זה בעת חופשת החנוכה, ב-כ"ז בכסלו התשס"ה. לפיכך אנו מבקשים
ממנהלי בתי הספר ומהמורים לעסוק בנושא בימים שלפני חופשת החנוכה.

המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מבקש למקד את הדיון לקראת יום
זכויות האדם, כבשנה שעברה, בנושא "זכויות חברתיות במדינה יהודית
ודמוקרטית".

המטה הפיק מארז לקראת יום זכויות האדם הכולל:
חומרי למידה המיועדים למורים ולכלל התלמידים
 
גיליון של העיתון "פנים לכאן ולכאן" המוקדש לנושא והמופק על ידי
מטה שנהר-קרמניצר
 
קלטת של סרטי ילדים המיועדת לחינוך היסודי, שהפיקו המפמ"רית
לתקשורת והממונה על זכויות התלמידים
 
פוסטר שהפיקה האגודה לזכויות האזרח.
 
המארז מופץ לכל מערכת החינוך, והוא כולל חומרים המתאימים לכל
המגזרים ולכל הגילים.

בנוסף אנו ממליצים להשתמש בקלטת "אשתנה ואשנה" שהופצה בשנה
שעברה לקראת יום זכויות האדם, הכוללת סרטי תלמידים. את הקלטת הפיק
מטה שנהר-קרמניצר בשיתוף עם עמותת "להב" ועם הפיקוח על התקשורת.

בהשתלמויות המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר תתקיימנה הרצאות
וסדנאות בנושא.


לפרטים יש לפנות אל רפרנטיות המטה במחוזות, וכן אל הגב' כוכבה יחזקאל,
מטה שנהר-קרמניצר, טל' 02‎-5603537 ו-02‎-5603543.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004