תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
שבוע איכות הסביבה 9.4‎-6
גם השנה, כמו בשנת התשס"ד, יתקיים שבוע איכות הסביבה במערכת החינוך
בשבוע האחרון שלפני היציאה לחופשת הפסח - בין התאריכים א'-ו' בניסן
התשס"ה (10‎-15.4.05). בשבוע זה יתקיימו פעילויות, חידונים, תערוכות
וכנסים ארציים בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה. חומר ומידע נוספים
בנושא יישלחו במהלך החודשים דצמבר וינואר לבתי הספר.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004