תרבות .10

סל תרבות

10.6

*מופעים חדשים מאושרים ע"י ועדת הרפרטואר של סל תרבות ארצי

10.6-3

1. תיאטרון

שם המופע/המפגש

שם המפיק/האמן

הכיתות

החלום של אלמה תיאטרון הקיבוץ ה'-ט'
השתיקה תיאטרון עירוני חיפה י'-י"ב
עובדיה בעל מום

תיאטרון הזירה הבינתחומית

י"א-י"ב

2. מחול

שם המופע/המפגש

שם המפיק/האמן

הכיתות

מימי סטקאטו גן ו-א'-ג'__________________________________________
*במוסדות החינוך הדתי יש לקבל את אישורה של המועצה לחמ"ד.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005