ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

ימים מיוחדים בחודש ינואר

3.5-6

ט"ו בשבט: יום שלישי, ט"ו בשבט התשס"ה, 25 בינואר 2005. ט"ו בשבט הוא יום
,נטיעות או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות או טיולים בגלל מזג האוויר
יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות
.הקשורות בט"ו בשבטהודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005